20 май 2024 г.

„Библията на български език през XIX век“

Д-р Венцислав Стойков представи книгата
Библията на български език през XIX век

 

На 24 март 2022 г. беше представена книгата на д-р Венцислав Стойков Библията на български език през XIX век. Събитието се проведе в голямата зала на ЕМЕЦ „Д-р Алберт Лонг“ (София).

В книгата авторът представя изследване на българските библейски преводи от XIX век и тяхната история. Целта на този труд е да бъдат описани процесите на подготовка и публикуване на всяка версия, както и да се определи от кои издания на оригиналния език са правени те.

Ето какво споделя д-р Стойков за причината, подтикнала го към подготовката на този труд: „Настоящото изследване започна като личен проект още през 2010 г. От десетилетия за нас представляват интерес историята, изходните издания и текстовите особености на публикуваните преводи и редакции на цели библейски книги, групи от книги (Евангелията, Новият завет) и цялата Библия. Търсенето ни обаче не бе насочено толкова към особеностите на българския език в тях или към някакви конкретни богословски решения, а към преводаческите и редакторските процеси, довели до създаването и публикуването им.“

Книгата Библията на български език през XIX век се състои от седем глави. На всеки превод или нова версия е посветена отделна глава, в която първо се излагат достъпните исторически данни, а след това се правят анализите, които определят оригинала и текстовия им облик. Последната глава е заключителна.

 

 

 

 

 _______________________
За автора:

Венцислав Стойков е пастир, научен изследовател и автор на множество публикации на християнска тематика. Роден е през 1968 г., семеен, с две деца. Пастир е на ББЦ „Кръстопът“ и преподава в различни богословски институции в сферата на новозаветната библеистика.

Своето висше образование започва с бакалавър по богословие (1996 г.) в Библейска Академия „Логос“, по-късно Обединен богословски факултет към Висшия евангелски богословски институт. След което в периода 1997-2005 г. продължава своето развитие в бакалавърска и магистърската програма по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Своята докторска степен придобива в същия университет през 2016 г. Настоящата книга е публикация на неговия дисертационен труд.

Similar Posts