08 фев. 2023 г.

Ръкополагане в Панагюрище

На 30 април 2022 г. в Евангелската съборна църква в гр. Панагюрище беше осъществено ръкополагането на брат Луко Шиндаров като пастир, според решение на Съюза на евангелските съборни църкви (СЕСЦ). Пастир Шиндаров отдавна е спечелил любовта и уважението на вярващите в тази църква и в СЕСЦ като дългогодишен служител.

В своето служение той има верен спътник – съпругата му Мария, с която имат двама сина. В тържественото богослужение,  водено от пастир Емануил Тинев, участваха членове на Пастирската колегия и на Съюзното управление към СЕСЦ, членовете на църковната общност в Панагюрище, много гости от други братски църкви, чудесна вокална група от I ЕСЦ (София).

По традиция основната проповед върху текст от Божието слово произнесе новият пастир. Той получи и съответно множество поздрави от представители на различни църкви. Църквата в Панагюрище прояви своето гостоприемство към всички присъстващи с щедър обяд, което беше и повод за продължаване на общението между приятели и вярващи.

Similar Posts