25 фев. 2024 г.

Основаването на Червения кръст

В средата на ХІХ век, на 29 октомври 1863 г., в Женева се създава Международен комитет на Червения кръст (МКЧК), по инициатива на Жан Анри Дюнан. Последният е швейцарски предприемач, хуманист и филантроп, носител на Нобеловата награда за мир през 1901 г. Идеята за създаването на организацията възниква, след като Дюнан става свидетел на страданията, които носи войната, и осъзнава нуждата от изграждането на системни институции за грижи спрямо жертвите на военни действия и други бедствия.

Жан Анри Дюнан е роден в Женева в семейството на  швейцарски бизнесмен и общественик. Родителите му са активни членове на Реформираната църква, със значително влияние в града и отдадени на служения към сираци и бедни. Самият Жан от малък съчетава любовта си към науките със загриженост към страдащите хора. През деня учи, а през свободното си време помага на бедни и посещава затворници в местния затвор. Като младеж е повлиян от съживителното движение и на 18-годишна възраст се включва към евангелската организация Пробуждане (Réveil), чрез която се насърчава изучаване на Библията. Включва се и в работата на световната младежка организация ИМКА.

По-конкретният повод, който вдъхновява хуманитарната му инициатива, е свързан с негова делова среща с френския монарх Наполеон ІІІ. Става въпрос за водоснабдяване на територия в Алжир, който по това време е колония на Франция. Срещата се състои обаче в Солферино, където към момента е била главната квартира на Генералния щаб на армията, водеща военни действия в Италия. Там Дюнан става свидетел на една от най-кървавите битки през месец юни 1859 г. – убити са 40 000 души и още толкова загубват живота си от тежки рани, поради лоши медицински грижи.

Дюнан е човек на делата. Виждайки окаяното положение на мнозина войници, той  организира местни жители да оказват помощ на пострадалите, което се извършва в църковни помещения и дори по домовете. Пише книгата Спомени от Солферино. С нея призовава международната общност да създаде комисия за грижа за ранените войници във всеки конфликт. Идеите му предизвикват интерес и през 1863 г. се свиква конференция в Женева, където на 29 октомври се учредява организация, поставяща основите на международния Червен кръст.

Зает с тази хуманитарна дейност, Дюнан влага големи финансови средства и време, което води до фалит на неговия бизнес. Отказва да приеме международна награда за заслуги. Животът му приключва в скромната обстановка на един хоспис.

По-късно, през 1919 г., се създава Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧПМ). Това е обединение на национални червенокръстки дружества и днес включва 190 организации, чиято дейност координира и подпомага, особено при събития от голям мащаб. През 1928 г. е създаден Международен съвет, който да координира сътрудничеството между МКЧК и МФЧКЧПМ, тогава наричана Лига на дружествата на Червения кръст. Червеният кръст, като цяло, е международно хуманитарно движение, създадено за защита на човешкия живот и здраве, за осигуряване на уважение към човешкото достойнство и за предотвратяване или облекчаване на страданията на хората, без разлика на националност, раса, пол, религия, класа или политически възгледи. Макар че тази най-широка световна мрежа от хуманитарни дружества се ръководи от принципите на политическа и религиозна необвързаност, в нея се проявява очевидна приемственост от духа на християнската етика.[1]

 


(Използвани са материали на Christianity.com и др. източници)

[1] Д. Игнатов, Църквата и светът през ХХ и началото на ХХІ век, втора част (Нов човек, 2023), 288-289 с.

Similar Posts