26 фев. 2024 г.

Съвет на Европейската баптистка федерация в Глазгоу

В края на месеца град Глазгоу беше домакин на годишното събрание на Съвета на Европейската баптистка федерация (ЕБФ). Ключова тема на заседанието тази година бе свободата на вярата и изповеданието. Дискусиите се спряха общо на въпроса с гоненията срещу християните и накърняването на религиозните свободи, а в частност бе разгледана ситуацията в страни като Ирак, Сърбия, България и Украйна – страни, в които свободата на вероизповеданието напоследък бе поставена под угроза. Бяха изнесени доклади от християни политици, които имат роля в законотворческия процес на различни места.

Генералният секретар на Световния баптистки алианс Илайджа Браун сподели глобална перспектива по наболялата тема. Съветът приключи с нова Резолюция за свободата на вероизповеданието. Това е пета подобна резолюция на ЕБФ през последните 12 години и четвърта през последните три. Този вид резолюции оказват помощ на местните баптистки съюзи в тяхната дейност на местно ниво за защита на вероизповедните права. Генералният секретар на ЕБФ Тони Пек насърчи всички баптисти по лицето на континента да използват споделеното наследство и да водят непримирими кампании в тази област.

В края на събранието бе гласувана още една Резолюция за климатичните промени.

Домакин на Съвета бе Шотландският баптистки съюз, който отбелязва 150 години от учредяването си. Участваха рекорден брой представители на повече от 40 национални съюза – общо повече от 170 делегати от целия континент. След двугодишен мандат досегашният президент на ЕБФ Джени Ентрикан (Великобритания) предаде щафетата на Мийго Ремел (Естония) за мандата до 2021 г.

Първият випуск от програмата „Трансформ“ към ЕБФ

Освен това бе отпразнуван първият випуск от програмата „Трансформ“ за изграждане на млади водачи. Шест мъже и пет жени от различни държави (включително и България) завършиха пионерската инициатива на ЕБФ. Обучението има за цел да инвестира в развитието на ключови личности от следващото поколение вярващи в Европа. В програмата са включени предмети за ученичество, изграждане на духовен характер и водачески умения.

В обръщението си към Съвета на ЕБФ п-р Тони Пек очерта шест сфери, върху които да се фокусираме, определяйки ги като „импулси на надеждата“. Това са области, в които баптистките деноминации в Европа вече имат немалко натрупан опит, но и в които има още какво да се инвестира: (1) акцент върху ученичеството; (2) готовност да поемаме риск заради Благовестието; (3) обич и загриженост към ближния и странника; (4) стремеж за миротворство и изграждане на мостове; (5) настойническа грижа спрямо творението; (6) подновена вяра и надежда в Бога.

Програмата също така включваше Форум за религиозни свободи. Лектори бяха Валериу Гилечи (Молдова), Джон Мейсън (Шотландия) и Илайджа Браун (СБА).

Similar Posts