05 дек. 2023 г.

Ръкополагане в Младост

В края на май Християнската баптистка църква в столичния квартал Младост (ХБЦ Младост) имаше специален повод за празник: ръкополагане на нов служител в пастирско служение. През последните години в църквата се изгражда обновен екип под ръководството на Радослав (Ради) Апостолов. Неговото израстване във вярата не само като проповедник и водач на местната църква, а и като изпълнителен директор на Българското библейско дружество е напълно достатъчно основание, за да може призванието му за пастирско служение да бъде разпознато от църквата и от съюзното настоятелство на СЕБЦ.

През октомври 2018 г. ХБЦ Младост отбеляза 20-годишен юбилей от своето основаване. Известно време след това, в началото на 2020 г., дотогавашният пастир на църквата (и два мандата председател на Съюза на евангелските баптистки църкви) Стойчо Апостолов се оттегли в заслужена почивка. Желанието на църквата и на ръководството беше пастир на църквата след баща си да бъде Ради.

Той е завършил богословие в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През март 2008 г. е ръкоположен като библейски работник към I ЕБЦ София. От март 2011 г. е изпълнителен директор на Българско библейско дружество (ББД). В свободното си време свири в музикална група. През 2008 г. е венчавката на Ради и Плами Апостолови. Имат двама синове: Тома (2011 г.) и Емануил (2020 г.).

Първоначалният план беше ръкополагането да се състои през м. април 2020 г., но поради обстановката с коронавируса се наложи отлагане с повече от година. През това време Ради изпълняваше пастирски функции, организирайки духовния и административния живот на църквата в новата и непозната обстановка на световна пандемия.

На 30 май 2021 г. настъпи дългоочакваният момент. Близо 80 вярващи – членове на църквата и гости от близо и далеч – участваха в празничното богослужение. Проповед под надслов „От служител към служител“ изнесе пастир Теодор Опренов, председател на СЕБЦ и водач в Първа баптистка църква (София). Той проследи някои дълбоки и практични съвети от II Тимотей 4:1-8, които апостол Павел дава на младия служител Тимотей, ръкоположен да служи в град Ефес.

След проповедта беше дадена думата на гости и приятели, които споделиха насърчителни думи за младия водач, спомени от споделеното им минало, както и духовни препоръки за предстоящото поприще. В специално видео-обръщение предишният пастир на църквата Стойчо Апостолов отправи поздрав и пожелания. Последователно се изказаха Пейчо Мухтаров, Борислав Стефанов, Венцислав Стойков, Теодор Ангелов и Влади Райчинов. Сред водещите теми на всички поздрави беше усещането за семейност и сплотеност, задружност и заедност сред църковната общност на ХБЦ Младост. Очевидно е, че тази църква е в период, когато прелиства нова страница в историята си, белязана от духовен подем, взаимно доверие, обновена визия и взаимоотношения на сродство и близост. Специален поздрав беше подготвен от децата в неделното училище към ХБЦ Младост. 

За подготовка на ръкополагането четирима вярващи от църквата прочетоха библейски текстове, свързани с отговорността на служителя. След това Ради и Плами Апостолови заедно с големия си син Тома се изправиха пред цялото събрание и приеха благословение за новото служение. Църковната общност и новоръкоположеният пастир отделиха значимо време за молитва на посвещение. В края официалната част на събранието завърши със споделена Господня трапеза.

Similar Posts