08 дек. 2023 г.

Брайлова Библия на български

Бог обича всички! За първи път в България е отпечатана цялата Библия на Брайл.

На 3 май 2013 г. Християнският център за хора с увреждания „Благодат“ и Българско библейско дружество организираха в Пловдив тържествено отбелязване на това важно събитие, което е голям принос за духовната култура на незрящите в България. Бяха поканени хора от страната, които през всичките тези години са чакали с нетърпение отпечатването на всеки том.

Брайловата азбука е изобретена от французина Луи Брайл, който ослепява в детството си. Той измисля свой код за писане, заимствайки идеята от разработеното от войници „нощно писане“. Това става в началото на XIX век, като през 1829 г. включва нотите, а през 1837 г. – и първите цифри.

Историята на Библията на Брайл в България за мен започна през 90-те години, но за много слепи е  по-дългогодишна мечта. В края на 1990 г. чрез Мисия „Филаделфия“ Бог доведе свои служители в Комплекса на слепите. По този начин Той е подготвял и мен да повярвам и да Му служа. Малко по-късно се запознах с Иван Танев – незрящ също от Пловдив. Започнахме да обсъждаме какво да направим, за да имаме Библията на брайл. Бяхме решени да я преписваме с брайлови пишещи машини с помощта и на други незрящи. Имаше ентусиасти и може би щяхме да изпълним замисъла си, но щеше да отнеме много години и щеше да е само в един екземпляр.

Бог обаче е видял всичко това и е решил да не ни подлага на такъв тежък труд. Свързахме се с Библейския алианс и получихме Новия Завет на касети заедно с малки касетофончета за слушане. Това ни удовлетвори донякъде, но продължавахме да мечтаем за Библия на брайл. Свързахме се с един англичанин, повярвал в затвор, където и научил Брайл. Отначало започнал да пише на пишеща машина, а след това се научил да работи с компютър и с помощта на брайлови принтери печаташе книги на различни езици. Уговорихме се да отпечата и Библията на брайл. Аз писах до Библейското дружество в Англия, а Иван Танев – до това в Германия.

От Германското библейско дружество откликнаха и започнаха да печатат Библията. През 2000 г. пристигна Евангелието от Матей. През 2001 г. у нас дойдоха Ингрид Бишоф и Юта Клинк от Брайловия отдел на дружеството. Решиха печатането на Библията да продължи в България. Предложиха Българското библейско дружество да организира печатането, а аз да се заема с разпространението. За целта през 2001 г. учредихме Християнски център за хора с увреждания „Благодат“ и отворихме офис в Националния център за рехабилитация на слепи.

Печатането на Библията на брайл се изпълняваше от Брайловата печатница на Съюза на слепите в България. Година след година се добавяха томове на Новия и Стария завет. Така след 14 години цялата Библия вече е готова. Цялата Библия е в 58 тома, а финансовата стойност на един том е 45 лв.

Отпечатаната на Брайл Библия е новият превод на ББД (2013 г.). Използван е преводът на Светото писание от оригиналните езици, дело на специалисти от Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и от БАН.

Освен Библията на Брайл съвместно с Германското библейско дружество и ББД досега е издадена аудио Библия на четири диска в mp3 формат, както и аудио версия на „Децата четат Библията“ (на един диск).

Тази година започва работата по издаването на Библия с уголемен шрифт. До 2016 г. и тази част от проекта трябва да завърши. Работата ще продължи, за да се издаде на брайл и Библията за деца. Така ще бъде завършен целият проект „Библията достъпна за всеки“.

Божието Слово е светлина, която осветява пътя ни, подсилва вярата ни в Бога и разпалва копнеж да Го познаваме все по-добре. Така, приближавайки се до Него, ще придобием Неговия образ и подобие.

Similar Posts