23 юни 2024 г.

Регионални семинари за млади хора в Лом, София и Казанлък

Тази зима Християнската младежка баптистка организация (ХМБО) започна поредица от регионални семинари за млади хора. Различни градове от страната стават домакини на специални младежки събрания.

Първи домакини бяха вярващите от ЕБЦ-Лом. На 28-29 януари 2006 г. църквата отвори вратите си за млади хора от близките села и градове. Седемдесет и четири души се събраха на най-големия досега младежки семинар в града. На събранието присъстваха младежи от Берковица, Вършец, Дългоделци, Долно Церовене, както и от самия град Лом и селата около него.

Организирани от ХМБО, няколко млади хора от Бургас, Ст. Загора, Петрич и София отделиха от времето и енергията си, за да подготвят този семинар. С настроение и истинско посвещение пред Бога те изиграха ключова роля за добрата организация на събитието.

Темата на семинара бе „Истината за…”. Основният лектор Влади Райчинов раздели беседата си на три части – истината за църквата, истината за молитвата и истината за младия човек. С помощта на Божието Слово участниците имаха възможност да вникнат в това, което е казал Бог по тези въпроси.

Вторият регионален младежки семинар се състоя в Казанлък. Той бе организиран с помощта на мисионерите от BMS Марк и Пени О’Съливан, както и на трима млади англичани, които бяха престояли в града цели шест месеца преди това. Огромна роля за подготовката на събитието изиграха и младежите от ЕБЦ-Казанлък. Те жертваха от времето си, за да подготвят обстановката и да посрещнат по домовете си гости от цялата страна.

Темата на семинара бе „Защо да вярвам в Бога”. Преди неговото начало младите хора обиколиха центъра на града, раздавайки покани на познати и непознати. Целта на организаторите бе да отворят вратите на църквата за хора, които никога преди не са стъпвали в нея, а после всички заедно да разсъждават върху основателните причини защо вярата в Бога е полезна в живота ни.

В резултат през следобеда на 4 март 2006 г. в църковния салон се събраха около шейсет млади хора. Освен от Казанлък на семинара имаше гости от Мъглиж, Ст. Загора, Бургас, Варна, София, Петрич и др. В приветлива атмосфера участниците изслушаха подготвената беседа по темата, а след това отделиха време и за дискусия и молитви. Вечерта бе прекарана в хвалебни песни и концерт на Виктор Макаров.

Друг важен семинар бе организиран и в края на февруари в София. Неговата цел бе да събере всички млади хора, които ще помагат с организацията на младежките лагери през това лято. Целта на ХМБО е чрез подобни обучения да инвестира в едно ново поколение млади водачи, които с течение на времето ще се утвърждават все повече и повече в живота на църквата.

Лектор на краткия курс за обучение на млади хора бе Дияна Желева. Нейните беседи включваха теми като „Работа с юноши”, „Формиране на визия и мисия”, „Управление на риска” и др. Запис от този семинар може да се закупи от ръководството на ХМБО.

Подобни семинари дават възможност на младите хора да си служат едни на други чрез слово, чрез песни, чрез практическа грижа и чрез взаимно насърчение. Всичко това става в духовна обстановка. Така църквата прегръща младежите, а те на свой ред се интегрират в живота на църквата.

ХМБО призовава вярващите да подкрепят работата с млади хора в България. Това може да стане по няколко начина. Насърчавайте младежите в църквата и ги поощрявайте да растат в познаването на Бога. Отделяйте финансови средства и им помагайте да посещават подобни семинари, младежки събрания и лагери. И не на последно място, молете се за тях редовно.

Similar Posts