08 дек. 2023 г.

След като по-рано тази година беше възстановено сдружението между евангелските деноминации под наименование Обединени евангелски църкви, на 13 ноември 1993 г. се проведе второ общо събрание на всички представители на петте основни изповедания: Съюз на евангелските съборни църкви, Съюз на евангелските баптистки църкви, Евангелска методистка епископална църква, Българска Божия църква и Съюз на евангелските петдесятни църкви. Присъстваха над четиридесет представители от всяка от изброените традиционни за България евангелски деноминации.

Срещата беше открита с официално обръщение и прочит на Псалом 133 от пастир Бедрос Алтунян: „Ето, колко е добро и колко е благоугодно да живеят братя в единодушие!“

Председателят на Обединени евангелски църкви (и също така председател на Баптисткия съюз) пастир Теодор Ангелов представи дневния ред на събранието:

  1. Доклад за дейността на Изпълнителния комитет на ОЕЦ.
  2. Писмо на Дирекция по вероизповеданията и регистрация на ОЕЦ.
  3. Медийната кампания срещу евангелските църкви.
  4. Декларация до президента на Република България, Народното събрание, Министерски съвет и Българската православна църква.
  5. План за общи дейности през 1994 г.
  6. Бюджет на ОЕЦ за 1994 г.
  7. Други.

От учредяването на ОЕЦ вече измина половин година. В своя доклад за извършената дейност през тези шест месеца пастир Теодор Ангелов открои някои по-съществени развития. Извършени са поредица от срещи на високо равнище с държавни ръководители: с президента на републиката; с народни представители в парламента; с директора на Дирекция по вероизповеданията Христо Матанов; с отделни политици.

Беше отчетено, че ОЕЦ върви към международно разпознаване и легитимиране. През октомври 1993 г. е проведена конференция на Европейския евангелски алианс. От българска страна делегати там са били п-р Теодор Ангелов и п-р Павел Игнатов. Те са подали документи за официално присъединяване на ОЕЦ към Световния евангелски алианс (СЕА) и Европейския евангелски алианс (ЕЕА).

По време на общото събрание в свое изказване пастир Христо Куличев (СЕСЦ) изтъкна, че официалното учредяване на Обединени евангелски църкви е станало през 1909 г. и именно от онзи момент следва да се проследява историята на сдружението.

Въпреки получения отказ за регистрация на ОЕЦ беше взето решение да се внесе в Дирекция по вероизповеданията нов документ с повторно искане Обединени евангелски църкви да получат официална регистрация. Освен това събранието прие план и бюджет за новата 1994 г., както и изрична декларация и писмено обръщение към държавните институции и към Българската православна църква. Обсъди се и идеята за изработване на лого-емблема на сдружението.


На заглавната снимка:
Изпълнителният комитет на ОЕЦ:
Благовест Сивенов, Николай Неделчев, Румен Борджиев
Бедрос Алтунян, Павел Игнатов, Теодор Ангелов, Виктор Вирчев, Христо Куличев

Similar Posts