24 юли 2024 г.

С „рекалибрирана визия“ Световният евангелски алианс се посвети на холистично ученичество

Oт 7 до 13 ноември 2019 г. столицата на Индонезия беше домакин на Общото събрание на Световния евангелски алианс (СЕА). Глобалното събитие в Джакарта беше планирано с цел да подбуди обновена визия сред евангелската общност по света, така че третото десетилетие на ХХ век да бъде белязано от фокус върху „холистично ученичество“ и изграждане на нови водачи, както и от стремеж Църквата да реагира адекватно на глобалните проблеми и каузи. Основната тема на събитието бе „Да дойде Твоето царство“.

Общото събрание се проведе в красив комплекс с наименование Международен конферентен център „Сентул“, разположен на около петдесет километра южно от Джакарта. През първата вечер в просторната зала, способна да събере до единайсет хиляди души, имаше около 800 делегати от 92 евангелски алианса от цял свят, както и над 6000 местни вярващи от Индонезия.

Преди единайсет години, през октомври 2008 г., СЕА проведе предишното си Общо събрание в гр. Патая, Тайланд, на което присъстваха около петстотин делегати от десетки държави. Д-р Джеф Тъниклиф, който по онова време беше международен директор към СЕА, тогава подчерта следното: „Нуждаем се от обновление на нашето историческо посвещение към характера на Благовестието и към отличителния ни облик като евангелски християни, убедени в авторитета на Писанието. Нашата мотивация и основа е именно посвещението ни към Свещеното писание.“

Днес, повече от десетилетие по-късно, участниците в Генералната асамблея на СЕА фокусират молитвите и дискусиите си, „за да подложат на нова преценка и ново посвещение самите себе си как изпълняваме Великото поръчение за нашето и за следващото поколение“.

Основна част от асамблеята на СЕА през 2019 г. бяха груповите дискусии след всяка обща сесия. Общо осемдесет и пет маси, всяка с по седем-осем делегати от различни култури, бяха разположени в центъра на обширната аудитория. Предназначението на тази подредба бе да насърчи международните делегати да използват максимално времето си за интерактивни дискусии във връзка с отделни измерения на основната тема – каква е нашата роля за градежа на Христовото царство и изпълнението на Неговото поръчение от Матей 28 глава.

„Като общност нашето желание е заедно да чуваме Божия глас и да получаваме вдъхновение от Него – обявиха организаторите. – Стремежът ни е да вникваме в Божия призив и да го прегръщаме през този следващ сезон от живота на световния алианс.“ Именно по тази причина разположението на хората в дискусии около кръгли маси съдейства за взаимното опознаване, задълбоченото вникване в чуждата проблематика и съвместното размишление върху „холистичното ученичество, общата мисия сред по-младото поколение и междупоколенческото наставничество“. Дискусиите се провеждат след всяка от сутрешните сесии.

На около 700 километра южно от земния екватор, следобедните ноемврийски температури по време на конференцията в Индонезия варираха между 32° and 37° по Целзий. Влажността на въздуха бе особено висока и по тази причина делегатите от Северното полукълбо се налагаше да се преборват както с умората от дългите полети, така и с пролетните горещини.

Населението на Индонезия е около 260 милиона души. Страната е огромен архипелаг от около седемнайсет хиляди острова, най-известните от които сигурно са Суматра, Джава, Бали. Тук се говорят повече от 700 езика, разпределени между триста обособени етнически групи. Според преброяване от 2010 г. около 87 процента от жителите на страната са с мохамеданско изповедание, докато десет процента определят себе си като християни.

Събранието беше открито с националния химн на Индонезия. В уводното си слово председателят на Общността на индонезийските евангелски църкви и институции п-р д-р Рони Манданг емоционално изтъкна, че местните християни, които са религиозно малцинство в страната си, от дълго време вече се молят и викат към Бога за това събитие. Въодушевлението на няколко хиляди индонезийски християни неколкократно заглушаваше изказването му с възгласи и ръкопляскания. В очите на мнозина се виждаха сълзи.

В онлайн приложението към събитието имаше и още едно обръщение от п-р Манданг, в което той описва как Индонезия се е превърнала в модел на мирно съжителство между различни изповедания: „С времето тук се е формирала споделена идентичност, дефинирана от общ език (наричан „бахаса“), етническо многообразие, религиозен плурализъм в едно предимно мюсюлманско общество, както и история на колониализъм и бунтове срещу него. Националното мото на Индонезия „Bhinneka Tunggal Ika” (букв. „мнозина, но едно“) артикулира разнообразието, което оформя облика на страната.“

Мотивиращи думи пред събранието сподели генералният секретар на СЕА епископ Ефрем Тендеро: „Индонезия е страната с най-голямо мюсюлманско население в целия свят. Целенасочено подбрахме именно това място за провеждане на Генералната асамблея на СЕА, понеже Индонезия е съумяла да постигне хармонични отношения между местните изповедания. В същото време обаче църквата на Исус Христос тук е жива и расте!“

Основната тема на петдневната глобална конференция, акцентира еп. Тендеро, е „да ни напомни, че трябва да се съсредоточим върху междупоколенческото, целенасочено и холистично ученичество, за да може Царството Божие да укрепва в този свят. От Ерусалим до Тимбукту именно евангелските вярващи са най-бързо растящата верска група по света през последните шейсет години. С дълбока признателност за Божиите дела нашето общо събрание цели да заздрави тази тенденция, разпространявайки Царството по лицето на земята.“

Единият от двамата зам.-генерални секретари към СЕА п-р Реймонд Сватковски подчерта, че настоящата генерална асамблея се провежда с чувство на трепетно очакване за идването на Божието царство. В друго обръщение към делегатите вторият зам.-генерален секретар на глобалната организация Годфри Йогараджа се застъпи „за сърдечно единство помежду ни, както и за дълбоко духовно убеждение у всички присъстващи да изпълняват Великото поръчение“.

Всяко от сутрешните библейски изучавания се водеше от пастирр К. Б. Самюел, съветник към сдружение Micah Global и бивш ръководител на Социалния фонд към Индийската евангелска общност. Той акцентира върху факта, че един от основните белези на Божието царство е наличието на характер с чистота и святост. Фокусът на изследването му беше върху Захария 8 гл., откъдето той извлече няколко същностни белега на Царството: истина (3 ст.); етика и святост (3 ст.); състрадание към възрастните (4 ст.); грижа за малките (5 ст.) и др.

Епископ Ефрем Тендеро представи екипа си и направи преглед на дейността на Световния евангелски алианс през настоящия мандат. В състава на СЕА влизат 130 национални алианса, а съвместната глобална организация играе роля за укрепване на взаимоотношенията помежду им, за подкрепа на формирането на нови алианси (където липсват), за социална и правна защита на онеправдани, трафикирани или угнетявани хора; за представителност пред други глобални организации (като ООН) или религиозни институции.

На два пъти епископ Тендеро спомена България като пример за ролята на СЕА: при протестите през есента на 2018 г. срещу подготвяните тогава изменения в Закона за вероизповеданията у нас; както и при ролята на еп. Николай Неделчев за диалога между СЕА и Православието по света.

Пленарните теми на Общото събрание на СЕА поставиха сериозен акцент върху теми като наставничеството; изграждането на нови водачи; установяването на съзнание за взаимна подкрепа, а не взаимно изместване между поколенията; предаването на духовната щафета. Конференцията неколкократно повдигна въпроса за Христовата заповед „да правим ученици“ като една от най-належащите задачи пред глобалната църква днес. Основен акцент по тази тема беше, че ученичеството би следвало да бъде както „холистично“ (т.е. покриващо всички измерения на човешката личност), така и „междупоколенческо“ (т.е. предаващо щафетата от едно поколение към следващото).

Наред с мотивационните сесии, обсъждането на редица въпроси в малки групи и представянето на различни служения, с които СЕА си партнира по света, събитието представи ценни възможности за множество лични контакти. Българските делегати от страна на ОЕЦ Влади Райчинов и адв. Грета Ганева установиха връзка с редица значими личности в евангелския живот по света като водачите на евангелските алианси в Испания, Италия, Германия, Финландия; пълномощния представител на СЕА в ООН по въпроси за правата на човека; журналисти от сп. Christianity Today; ръководителите на Глобалния институт за водачество – партньор на Световния евангелски алианс в изграждането на водачески капацитет в местните алианси по лицето на земята.

На две работни сесии беше избран съставът на новия Международен съвет – основният ръководен орган на Световния евангелски алианс. Той се състои от осемте представители на регионалните алианси, плюс още петима души, номинирани и приети в Джакарта. Мандатът на сегашния генерален секретар на СЕА еп. Ефрем Тендеро вече приключва и затова специална анкетна комисия вече работи за търсене и номиниране на кандидати за следващ ръководител на алианса.

В резолюция, приета през последния ден на Общото събрание, евангелските водачи се посветиха да работят за холистично ученичество и разширяване на Божието царство по света.

 

Similar Posts