24 юли 2024 г.

Съвместно библейско самообучение

Едва ли има по-сигурен начин за израстване във вярата от изучаването на Божието слово в малки групи. Именно там човек се научава да борави отблизо с Библията, да задава въпроси и да търси отговори в защитена среда. Вече доста години материалите на Community Bible Study (CBS) са налични и у нас. Тяхното предназначение е да насърчава дълбокото и ефективно изследване на Библията по групи.

Дейността на CBS в България се осъществява в партньорство със „Съвместно библейско самообучение“ (СБС), неденоминационна християнска организация с духовно-просветителски характер. Основната цел е да се подпомогне четенето и изучаването на Библията във всеки дом и семейство, както и да насърчат и подкрепят миряните от местните църкви да се включват в такова служение.

През последното десетилетие над 1100 души от всякакви евангелски деноминации са преминали през програмата. I ЕСЦ (София), ЕМЕЦ (Русе), ЕПЦ (Русе), ЕБЦ (Русе) са я превърнали във вътрешна обучителна система. Уроци се провеждат също така в централата на Никополска католическа епархия в Русе и Свищов. Именно с нейна помощ те стартират своите катехизисни класове за изучаване на Библията.

На страницата на СБС можете да намерите лични свидетелства от обучаващите се. България е сред първите десет страни в Европа, използващи тази система за изучаване на Библията. На следния линк можете да проследите кратък видео материал, посветен на програмата “Съвместно библейско самообучение”.

За повече информация: п-р Ивайло Сяров (revivaylosyarov@gmail.com) или интернет адрес: cbsbg.org.

Възползвайте се от тези чудесни материали! Сформирайте домашна група за изучаване на Библията. Приключението си струва!

Similar Posts