22 апр. 2024 г.

Ивайло Сяров

Ивайло Сяров е роден през 1967 г. в Русе. От 1993 г. е като пастир към Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) и оттогава служи в русенската баптистка църква. Женен, с две деца.

Завършил е няколко магистърски програми, свързани с икономика (в свищовската Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“”). През 2005 г. завършва богословие към Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ с дисертация на тема: „Археологически доказателства за достоверността на Стария завет“.

Автор е на редица научни публикации, свързани с репресиите срещу баптистките църкви в периода 1945-1989 година, влиянието на Германия и Русия върху баптистката идея в България, както и на книгата Познатата непозната църква.

Пастир Сяров също така е управител на Съвместно библейско обучение – България – мисия, чиято цел е „да подпомага четенето и изучаването на Светото писание във всеки дом и семейство и да насърчава вярващите от местните църкви да се включват в такава дейност“.


Материали на п-р Сяров в Зорница: