26 фев. 2024 г.

Простихме се с п-р Божидар Игов

На 15 май 2019 г. почина Божидар Игов, дългогодишен служител към Съюза на евангелските баптистки църкви и генерален секретар на деноминацията през 1991-1996 г.

Божидар е роден в София. Неговият баща Иван Игов е баптистки пастир, арестуван от тоталитарната власт и изпратен на лагер в Белене заради вярата си. През 1949 г. заедно с майка си и по-големия си брат е интерниран в с. Голинци, Ломско, без право да се завръщат повече в София. Баща му прекарва шест години в Белене, след което става пастир на църквата в гр. Лом. По-късно пастирува във Варна и в Пловдив.

От своето детство Божидар е закърмен с дълбоката вяра, предадена от родителите му, независимо от тежките изпитания за цялото семейство. С тази вяра той преминава през целия период до 1989 г., а през 1990 г. започва служение като пастир в ЕБЦ Варна. Неговото дълбоко познание на Божието слово, мъдростта и умението му да работи с млади и възрастни оставят дълбоки следи в живота на църквата. Проповядва до края на живота си и проповедите му са източник на насърчение и вдъхновение за вярващите (последната му проповед в църквата във Варна е през април т.г.).

Като генерален секретар на СЕБЦ Божидар Игов участва в дейността на Европейската баптистка федерация, където печели много приятели за българските църкви.

Божидар Игов остави след себе си съпруга, дъщеря и внук. Прощална служба за изпращане на брат Божидар бе проведена в ЕБЦ Варна на 19 май 2019 г. Участваха вярващи от различни градове, а редица други изпратиха писма на съпричастност и обич към неговото семейство.

Редакционната колегия на в. Зорница се присъединява към изказаните от съюзното ръководство на СЕБЦ дълбоки съболезнования на членовете на неговото семейство!

Similar Posts