05 дек. 2023 г.

Библейска викторина в Гоце Делчев

На 31 март 2019 г. в сградата на Първа евангелска баптистка църква (Гоце Делчев) се проведе Библейска викторина. Участие взеха пет отбора с по трима души, представители на четири евангелски църкви в района. Състезателите бяха от 19 до 68-годишна възраст.

Целта на викторината бе църквите в района да си подадат десница на общение – нещо, което не се бе случвало отдавна по думите на организаторите. В Гоце Делчев има осем църкви, които не си сътрудничат помежду си. Всеки работи за благовестието самостоятелно. През последните месеци обаче млади вярващи се срещат и организират съвместни мероприятия за изграждане на мост между обществата. Надеждата им е да започнат съвместно да работят за достигане на евангелието до повече хора в Гоце Делчев и околните села. Въпреки че срещат съпротива, те не се отказват от желанието да изграждат единство в Христос, а тази инициатива е чудесно постижение в същата насока.

„Имах своите страхове преди събирането и честно да си призная, не подкрепях идеята  напълно – споделя пастир Красимир Малинов. – Сега обаче виждам, че усилията си струваха. Надявам се, че ще има други общи събирания. Ще общуваме и ще се разбираме. Готови сме с нашата църква да помагаме с хора, зала и каквото е необходимо. Заставам зад заповедта на Исус да бъдем едно!“

Викторината протече в три кръга с по 10 въпроса, на които отборите имаха по 30 секунди време за отговор. Организаторите бяха измислили система за точкуване, която да изравни максимално силите на отборите, които бяха в смесен състав. За всеки верен отговор получаваха по 1 т., а за всеки грешен им се отнемаха 2 т.

Победител бе отбор „Агапе“ от Петдесятната църква. На второ място се класира отборът от Християнска църква (с. Огняново), а на трето място бяха „Посланиците“ от Първа баптистка църква (Гоце Делчев). Награди имаше за всеки отбор и всеки присъстващ, осигурени от Фондация „Мисия без граници – България“.

Мероприятието протече в благословена атмосфера. Бе отделено достатъчно време за хваление, молитва и прочит от Божието слово. Публиката и участниците се радваха на споделеното време и трите часа заедно. Събитието завърши с обща молитва „Отче наш“ и снимка на участници и публика.

„Много се радвам, че имах възможността да бъда участник във викторината. Макар да не спечелихме първо място, преживяването бе страхотно – пише Венцислав Божиков. – Песните и молитвите ми придадоха чувство за идентичност към голямото Божие семейство. Видях църквата единна, силна и голяма! В залата имаше 50 души от различни църкви, които се покланяха на един Бог, оставили предразсъдъци за деноминация и човешки неразбирателства. Всички се поздравяваха, радваха се и се насърчиха да четат. Зароди се идея през септември да има още една викторина в село Огняново. Готов съм да помагам и в бъдеще за организиране на такива общи събития.“

Similar Posts