25 фев. 2024 г.

Олег Константинов

Олег Константинов е завършил специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (бакалавър и магистър), след което следва и завършва специалност Кино и телевизия в Нов български университет с два профила: режисура и видеомонтаж. Автор е на няколко документални и късометражни филма, част от тях могат да бъдат гледани в неговия YouTube канал. От 2005 г. насам работи в сферата на информационните технологии и образованието. Има защитена докторска дисертация на тема „Разработване и внедряване на мултимедийно съдържание за електронно обучение и електронни хранилища“ (2015). По настоящем е преподавател във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.