23 юни 2024 г.

Мъдростта: по-скъпоценна от бисерите

Страх от Господа – това е мъдрост,
а отдалечаване от злото – това е разум.
Йов 28:28

Какво значи „мъдрост“? Според Българския тълковен речник мъдростта е „дълбок спокоен ум, житейска опитност, благоразумие“. Библията ни дава по-завършена и пълна дефиниция: „Страх от Господа – това е мъдрост, а отдалечаване от злото – това е разум“ (Йов 28:28).

За себе си мъдростта казва: „Господ ме имаше в начало на пътя Си, като първо от древните Си дела. От вечността бях поставена, от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато не съществуваха бездните, когато нямаше извори, пълни с вода. Преди да се поставят планините, преди хълмовете – аз бях родена, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготвяше небето, аз бях там; когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната“ (Пр. 8:22-28).

Мъдростта е важна в живота. Затова земните управници имат обичай да се обграждат със съветници. По този повод Божието слово казва: „Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност“ (Пр. 11:14). Мъдрите съветници дават добри напътствия, а лошите – лоши. След смъртта на цар Соломон наследникът на престола Ровоам прибягва до съветите на възрастните хора, на ветераните на хората с житейски опит. Те му дават съвет, че ако облекчи товара на народа, хората ще го уважават, ще го обичат и ще му се покоряват. Малко след това Ровоам се обръща за съвети към младежите. Те са пълни с енергия, но им липсва мъдрост. Техният съвет е в противоположна насока: да увеличи бремето върху народа. Ровоам решава да последва препоръките на онези, които нямат опит и мъдрост. И знаем какво последва. Царството се разделя на две. Под управлението на Ровоам остават само две от племената, а останалите създават отделно царство под предводителството на Еровоам.

Примери за добър съвет в Божието слово има много. Припомняме си съвета на Мойсеевия тъст Йотор. По цял ден Мойсей се занимава да разрешава проблемите на населението. Този ангажимент се оказва изключително тежък и уморителен (вж. Изх. 18:13-26). По тази причина Йотор му дава мъдър съвет: да не носи сам товара на целия народ, а вместо това да постави хилядници, стотници, петдесетници и десетници, които да поемат разрешаването на повечето проблеми – а онези, с които не могат да се справят, да ги предават на Мойсей за разрешаване. По този начин товарът на Мойсей се облекчава и получава време за по-важни неща.

Всеки от нас се нуждае от мъдрост в живота си. Мъдростта е като представител на Бога у човека. Когато чуваме нейния глас и изпълняваме нейните съвети, ние ще благоденстваме.

Мъдростта говори по различни начини. От най-ранна възраст тя говори у нас чрез нашите родители. Словото ни съветва: „Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си“ (Пр. 1:8). Мъдростта говори и чрез възрастните, житейски опитните хора врели и кипели в живота. Може да черпим мъдрост от духовно зрелите християни в църквата. Но най-вече е добре да се научим да ползваме мъдростта от Бога: „Господ дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум“ (Пр. 2:6). По същия повод апостол Яков пише: „Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена“ (Яков 1:5).

Библията казва, че мъдростта е достъпна за всеки човек, стига той да пожелае да я притежава. „Не вика ли мъдростта? И разумът не надава ли гласа си? Тя стои по върха на високите места край пътя, на кръстопътя; прогласява при портите, при входа на града, при входа на вратите: Към вас, хора, викам и гласът ми е към човешките синове“ (Пр. 8:1-4).

Към всички онези, които я приемат, мъдростта обещава да им придаде знания и да ги направи мъдри: „Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да! И всеки добър път. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще услажда душата ти, разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля, за да те избави от пътя на злото, от човек, който говори извратено“ (Пр. 2:9-12).

Божието слово високо оценява мъдростта. „Тя е по-скъпоценна от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата ѝ и в левицата ѝ – богатство и слава. Пътищата ѝ са пътища приятни и всичките ѝ пътеки – мир. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат, и блажени са онези, които я държат. С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето“ (Пр. 3:15-18).

Освен това тя осигурява спокойствие: „А всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло“ (Пр. 1:33). Тя осигурява и дълъг живот: „Чрез мене ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот“ (Пр. 9:11).

Всички хора – и вярващи, и невярващи – знаят за мъдростта на Соломон. Тя е пословична. Нито преди Соломон, нито след него е имало човек с такава мъдрост. Това се дължи на факта, че тя е дар от Бога. Когато Бог му задава въпрос какво да му даде, Соломон избира не богатства, слава, власт или друго подобно нещо, а именно мъдрост. И Бог му придава такава мъдрост, която няма равна на себе си по цял свят.

Божието слово нарича „безумни“ хората, които съзнателно отхвърлят мъдростта, тоест страха от Бога. Те ще берат горчиви плодове: „Понеже намразиха знанието и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение, затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици“ (Пр. 1:29-31).

И така, девизът ни за тази година ще бъде: „Страх от Господа – това е мъдрост, а отдалечаване от злото – това е разум“ (Йов 28:28). Пожелавам на всеки през новата година винаги, при всички обстоятелства, за всичко да търси мъдрост от Бога!

Честита нова година!

Similar Posts