23 юни 2024 г.

Методистката църква в София чества 190 години от раждането на д-р Алберт Лонг

В периода на Адвентите, на 4 декември 2022 г., в Евангелска методистка епископална църква „Д-р Алберт Лонг“ в София се състоя честване на 190-годишнината от раждането на големия приятел на България, методисткия мисионер д-р Алберт Лонг (1832-1901 г.). Празникът продължи през по-голямата част от неделния ден, като започна с тържествено богослужение с Причастие, а темата на проповедта на п-р Цветан Илиев бе Missio Dei Missio Ecclessiae est – „Божията мисия е мисия на Църквата“. Като пример беше изтъкнато, че в ЕМЕЦ „Д-р Алберт Лонг“ понастоящем служи методисткият мисионер от Южна Корея, п-р Дже Йонг Ли, който, заедно със семейството си, участва активно в живота на църквата и допринася за нейната мисия сред обществото.

Рождествен концерт с участието на хор на медиците „Родина“, с диригент Мая Василева-Четрокова и вокален педагог Георги Петков, бе продължението на празника. Бяха изпълнени музикални произведения от трите християнски традиции – Ave Maria на Шуберт, Ave Maria на Бах/Гуно, част от Gloria на Вивалди, ортодоксални изпълнения, както и по-съвременни песни, като Mary, Did You Know на Марк Лоури и Бъди Грийн. Празникът завърши с почерпка за гостите.

Вж. тук материал на п-р Цветан Илиев за личността и делото на д-р Алберт Лонг.

Similar Posts