20 май 2024 г.

На пастир Куличев, с благодарност

През месец юли пастир Христо Куличев отбелязва своя рожден ден. По този повод редакцията на в. „Зорница“ му отправя сърдечни поздрави в Христос и напомня на читателите си неговия принос за възстановяването на издаването на вестника, за дългогодишната му дейност като главен редактор, както и за неговия цялостен принос към евангелското дело в България.       

 

Христо Куличев е роден на 16 юли 1930 г. в село Розовец в семейство на преселници от Македония. Завършва славянски филологии в СУ „Климент Охридски“. Работи като гимназиален учител, но е уволнен заради това, че открито изповядва вярата си в Христос. Принуден е да работи в строителството, но се подготвя самостоятелно за духовна работа.

Още като младеж заедно с брат си Димитър се проявява като пламенен благовестител там, където Святият Дух създава огнища на съживление. Прави го независимо от строгите ограничения на комунистическата власт и на атеистичната идеология в страната. Поема пастирско служение в Първа евангелска църква в София и в други евангелски църкви. Избиран е многократно като председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България.

Създава семейство с Цвете Маринова. Раждат им се син и дъщеря. От малки те са „обречени“ да поемат последствията от това, да бъдеш дете на евангелист, „който ходи на църква“ и който ги възпитава в превъзходствата на християнската вяра. Цвете е неотлъчният другар и помощник на Христо в цялата му дейност и устоява с вяра в периодите на най-тежки репресии срещу него и семейството му.

А репресиите не закъсняват. Едно от „големите му провинения“ е, че има дързостта да напише писмо до Тодор Живков с искане да се разреши издаването на вестник Зорница. Тази негова „груба нетактичност“, наред с духовната му работа с младежи и неговата открита съпротива срещу намесата на властта в живота на църквата, става причина да бъде изпратен в затвора, а след това да бъде интерниран в добруджанското село Ножарево.

След политическите промени, в края на 1989 г., едно от първите дела на п-р Куличев е да възстанови издаването на забранената Зорница, като става и неин главен редактор. С помощта на дарения от страната и от чужбина (за осигуряване на печата), и с безвъзмезден труд на пишещите в нея (както е и досега), Зорница започва отново да изпълнява своята духовна и просветна мисия, въпреки силно променения характер на медийната среда у нас.

За пастир Куличев годините след 1989 г. са най-натоварените от живота му. Той поема пастирската работа, административната дейност, участва в международни форуми и национални християнски организации, събира средства за служители и за строителство на църкви, активен е в издателската дейност. Пише книги като На свобода в затвора, нова редакция на Вестители на истината, Процесите – Партията срещу Църквата, Заслугите на протестантите за българския народ, Семейството, Църквата и др.

Преди няколко години пастир Куличев, прозорливо възложи издаването на вестника на нов редакционен екип. Това стана в условия на приемственост. Вярваме, че запазваме характера и целите на вестника, зададени още от неговите основатели.

Наскоро посетихме семейство п-р Христо и Цвете Куличеви, за да споделим взаимно впечатления и виждания за по-нататъшната ни работа. За Христо Зорница е като „Самарското знаме“, което никога не трябва да падне. Тази мисъл го е водила и в най-трудните моменти на издаването на вестника. Удовлетворени са от това, което се пише на страниците му сега. Одобряват по-голяма част от поместените материали. Доволни са най-вече, когато се публикуват проповеди и поучения с духовен характер. Харесват препечатването на архивни материали от стари броеве – от преди 80, 100, 140 години. Биха искали да четат повече свидетелства с личен духовен опит. Препоръчват статиите да не заемат прекалено широк обем. Все още има хора, които не смеят да се обърнат към редакцията, за да споделят своите мнения и трябва да бъдат насърчени за това. Семейство Цвете и Христо Куличеви поддържат жива връзка с вестника и продължават да участват в живота му.

Благодарим на пастир Куличев за неговия неоценим принос към Зорница и към евангелското движение в България, като го уверяваме в своите най-топли чувства и любов в Христос. Пожелаваме бодър дух, физическа сила и ежедневното обновяващо действие на Божията благодат!

от редакционната колегия на в. Зорница

Similar Posts