23 юни 2024 г.

Помощ за украински бежанци от СЕСЦ

Съюзът на евангелските съборни църкви не остава безучастен към съдбата на бежанците от Украйна. Пастир Рангел Кълвачев описва подробно как църквата в Пазарджик е една от първите, поела грижа към част от едно такова семейство в нужда:

Свързахме се с Иван Вълков, който комуникираше с църкви от Украйна, и му казахме, че ако има вярващи, които искат да дойдат в България, може да ги изпратят при нас. Не след дълго ни съобщиха, че от Запорожие е тръгнала една майка с дете на две години. След няколко дни, след като беше настанена, я попитахме: „Знаеше ли къде ще бъдеш настанена, когато пристигнеш в България?“ Тя отговори: „Да, пастирът на нашата църква ми каза: „Тръгваш за България, в гр. Пазарджик.“ Не знаех къде се намира, но знам, че щом пастирът ми е казал, ще бъда на сигурно място. Пристигнахме с влак до Пазарджик в четири часа сутринта. Бяхме аз, двегодишният ми син и едно момиче, което се присъедини към мен, тръгнала сама от Украйна. На гара Пазарджик ни чакаше собственикът на апартамента. И така бяхме настанени.“ Присъстваха на неделното богослужение. Цялата църква ги посрещна с много любов и от този момент нататък се грижехме за тях за храна, дрехи, лекарства и всичко друго, каквото беше необходимо.

Не след дълго  се оказва, че свекървата на тази жена и бабата на съпруга ѝ  искат да пристигнат в България. За тях е предоставен апартамент в Пловдив от членове на църквата в София. Томи Лесенски също предоставя своя къща в близко село до гр. Пловдив. Там са настанени четирима души.

В Пазарджик има и още осем души от Украйна, за които църквата полага грижи. Братя и сестри от Пазарджик, Пловдив, Панагюрище и други, които са в близост, оказват финансова, административна и техническа помощ на тези страдащи хора.

Пастир Благовест Николов съобщава, че Първа евангелска съборна църква (София) е приютила в два свои апартамента няколко семейства, бягащи от войната в Украйна. Всички те са от източната част на Украйна. Първото семейство, настанено в единия от тях,  е петчленно и е пристигнало в началото на м. март с автобус. Тъй като работата на единия от родителите позволява да се извършва от вкъщи, те поемат своите материални нужди. В другия апартамент, тъй като е по-голям, са настанени общо осем души и всички те са близки роднини. Дошли са с две шестгодишни деца. А през миналия месец една от майките роди тук едно здраво бебе. Всички те получават ежедневно безплатен обяд от социалната кухня при църквата. Те имат уреден бежански статут на временно пребиваващи в страната.

Съюзът имаше готовност да поеме бежанци и в Християнския център Надежда във Велинград. Но молби за използването на тази възможност не са представени.

Similar Posts