08 фев. 2023 г.

Лукас Кранах Стари – художникът на Реформацията

Всяка епоха си има своите върхове в изкуството. Един такъв връх е и Лукас Кранах Стари. Както се подразбира, след него следва не само фамилия, но и цяла школа.

Кранах е роден на 4 октомври 1472 г. и умира на 16 октомври 1553 г. Той превъплъщава идеала за ренесансова личност, като освен чрез дейността си като художник, график, печатар и издател, добива известност и като политик и предприемач.

Традицията в професията художник в семейството на Кранах се проследява при пет поредни поколения. През 1504 г. Кранах е назначен за придворен художник в гр. Витенберг от владетеля на Саксония при изключително добри условия. Той остава на тази длъжност 50 години при трима различни владетели. Изследователите му твърдят, че ателието създава почти 5000 картини, а неговото лично творчество наброява над 1000 кавалентни творби, доказани като оригинали на самия Кранах.

Ето какво казва за него нюрнбергският кметски наместник в хвалебствено слово, отправено към Кранах: „Самата истина е, че изключая единствено сънародника ми Албрехт Дюрер, този безспорен гений, по моя преценка само на тебе в наше време се пада първото място в живописта, водеща началото си от коринтяните и възродена сега за нов живот. Не ще пропусна да отбележа, че мнозина славят бързината, с която рисуваш и с която превъзхождаш всички майстори.“

В едно от писмата на Кранах може да се прочете: „Имам да споделя с теб още много, но трябва да завърша дваж повече неща. Всемогъщият Бог ми повелява да работя на този свят до пълна изнемога.“

Кранах твори през бурните времена на Реформацията. Някои изследователи на творчеството му твърдят, че той лавира между двата лагера на кардинал Албрехт Бранденбургски, който е негов сериозен клиент, и Мартин Лутер. Но всеизвестен факт е, че Кранах е кум на сватбата на Лутер с Катерина фон Бора, а впоследствие става и кръстник на големия син на Лутер. И още един интересен факт. Втората съпруга на Лукас Кранах Млади е племенница на Филип Меланхтон, известния богослов на Реформацията. Лукас Кранах е не само съмишленик на Лутер, а и негов личен приятел. 

Художникът рисува толкова много портрети на своя приятел Лутер, че днес именно те определят популярната представа за големия реформатор. Една от важните картини за неговото творчество, свързана с Реформацията, носи заглавието: Закон и милост – оправданието на грешника. Тя разкрива страха на човека от вечното проклятие, както и надеждата в милостта на разпнатия на кръста Исус Христос. Ако за Албрехт Дюрер не може да се каже по онова време на чия страна е (макар да симпатизира на Лутер), то за Кранах, въпреки неговата предприемчивост, може да се твърди, че поддържа изцяло делото на Реформацията. Известно е, че Кранах подпомага изцяло със свои средства първото издание на Новия завет, преведен от Лутер на тогавашния немски език. Художникът също така и илюстрира т. нар. Лутерова Библия. Хилядите гравюри, отпечатани в ателието му във Витенберг, са носители на идеите на Реформацията.

Трябва да се отбележи изключително широкият спектър на неговото творчество. Пейзажите му поставят нови жалони в изобразителното изкуство; освен това Кранах е изключителен портретист; а като придворен художник на саксонския курфюрст Фридрих III той запечатва пищните увеселения на аристокрацията – изображения, които също носят новост в тогавашната европейска живопис. Известност добиват неговите женски фигури, въплътили вечния идеал за красота. При всичко това обаче Кранах ще си остане художникът на Реформацията, чието творчество отразява и осветлява онази епоха.

Реформацията оказва изключително огромно влияние на визуалните изкуства. Ако за много хора по онова време протестантството е било в ущърб и дори фатално за тяхното процъфтяване, днес от дистанцията на времето, можем да твърдим друго. Където Реформацията се приема и продължава да бъде възприемана, всяка нация, социална прослойка и дори всяка творческа личност развива свой собствен стил и начин на себеизразяване. Или казано със думите на Свещеното Писание, „Господ е Духът, а където е Господният Дух, там е свобода“ (II Кор. 3:17).

Това е Духът на Реформацията, Духът на Новия завет. Това е същият Дух, който вдъхновява и Мартин Лутер, и Лукас Кранах.

Similar Posts