05 дек. 2023 г.

Конференция на ЕБФ се проведе в София

В средата на юни 2018 г. Европейската баптистка федерация (ЕБФ) проведе редовната годишна среща-консултация на своята Комисия по мисия и благовестие. Всяка година събитието се провежда в различна европейска държава, като през настоящата година домакинството бе поето от I ЕБЦ (София). Темата на консултацията беше “Дързостни деяния: как Богът на ранната Църква работи и днес”, а библейските изучавания се фокусираха върху ключови моменти от книгата Деяния на апостолите.

В Деяния 4 глава апостолите са освободени от тъмницата, където са били хвърлени поради проповядването на Благата вест. Човек би очаквал молитвата им да бъде: “Опази ни оттук насетне, Господи!” Вместо това обаче в 29 стих четем: “И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост!”

В продължение на 400 години евангелските християни с баптистка идентичност са ангажирани с дързостни служения. Действията им са съпътствани от немалко рискове и гонения. Въпреки това обаче Благовестието за спасителното дело на Исус Христос не се спира пред нищо. Тази истина се отнася не само за баптистите с течение на историята, а и за тяхното служение през 2018 г.

Проведената в София конференция събра участници от дузина европейски държави, които се предизвикаха взаимно с лични свидетелства и разкази за Божието действие в различните кътчета на континента. Сред говорителите на събитието беше Димитрина Опренова, която понастоящем е вицепрезидент на Световния баптистки алианс. Тридневното събитие завърши със споделяне на Господна трапеза и молитва за дързост в служението и благовестието.

Similar Posts