20 май 2024 г.

СЕБЦ отбелязва 110 години от учредяването си

Кръгла годишнина от учредяването на Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) беше отбелязана през 2018 г. Деноминацията празнува точно 110 години от сформирането си. Ето кратка история на Баптисткия съюз. 

Учредителното събрание на СЕБЦ се провежда на 14 септември 1908 г., когато в град Чирпан се стичат делегати от съществуващите баптистки общности в страната. За председател на съюза е избран п-р Павел Дойчев.

Четири десетилетия по-рано, около средата на 60-те години на XIX век, близо четиридесет баптистки семейства от немски произход се преселват в Османската империя. Допреди това те са живеели на територията на днешна Украйна, но са подложени на тежки гонения от страна на Руската империя. Бягайки от репресиите, те се заселват в делтата на река Дунав. В групата има проповедници на име Яков Клунд, Мартин Херингер и Херболт.

През тези години Британското библейско дружество подготвя първия превод на Библията на новобългарски език под редакцията на П. Р. Славейков. Преводът е публикуван през 1871 г., а за разпространението му се разчита на пътуващи книжари. По настояване на поляците Кристиян Кшос и Кучевски, служители на дружеството в Северна България, Клунд и Херингер са привлечени като книгопродавци. Именно посредством тяхното благовестие през 70-те години на XIX век се оформят групи в Русчук (Русе) и Ломпаланка (Лом). В Русчук църквата се основава от семействата на Кшос, Херингер и Херболд, а в Ломпаланка обществото се води от Херингер (като през 1877 г. там се кръщава първият българин Филип Каменов) и впоследствие от Клунд.

Междувременно в град Казанлък един книжар на име Стефан Курдов се обръща към Христос след свое пътуване до Цариград. Когато се връща у дома, той ревностно започва да благовества на близки хора и през 1967 г. вече има неголяма евангелска общност. През 1875 г. ги посещава библейският книжар Херболт, като под неговото наставничество групата достига до убеждение за кръщение по вяра и се самоопределят като баптисти. Те започват настойчиво да пишат писма до баптистките църкви в Северна България и в Западна Европа с молба да им бъде изпратен постоянен проповедник.

През 1880 г. в Русчук пристига баптисткият проповедник Иван Кергел от Санкт Петербург. Малко преди това той е прочел в немския вестник Der Wahrheitszeuge („Свидетел на истината“) призив за духовна помощ от казанлъшките вярващи и това е запалило сърцето му. През есента на същата година Кергел кръщава петима души в река Тунджа и оттогава насетне този ден се смята за начало на баптистката църква в Казанлък.

През годините до края на XIX век една от най-активните в благовестието баптистки църкви е тази в град Лом. Нейните вярващи поставят началото на редица нови библейски групи в Голинци, Ковачица, Расово, Върбово, Гнойница, Ружинци, Стубел, Мокреш, Берковица и Фердинанд (Монтана). През 1888 г. семействата на Трайко Порецов (Русе) и Спас Стефанов (Лом) се преместват в София и там основават нова баптистка църква (която през 2018 г. отбеляза своя 130-годишен юбилей).

Към началото на ХХ век вече има около двайсет баптистки църкви в страната. През 1902 г. завършилият в САЩ проповедник Петър Дойчев сформира баптистка църква в град Чирпан. Именно тук шест години по-късно делегати от всички съществуващи по това време баптистки църкви в страната се събират, за да поставят началото на Съюза на евангелските баптистки църкви в България. (Междувременно през юли 1905 г. в Лондон е основан Световният баптистки алианс.)

Година по-късно, през 1909 г., трите тогава съществуващи протестантски съюзи основават Обединени евангелски църкви.

Първият устав на Баптисткия съюз се приема през 1909 г., а през 1938, 1949, 1990 и 2007 г. претърпява няколко изменения и допълнения. Управлението на съюза се осъществява от настоятелство, което се избира на всеки няколко години на съюзен конгрес. Настоящото ръководството бе избрано на 9-10 октомври 2015 г., по време на XXXV редовен конгрес на СЕБЦ. Председател е п-р Стойчо Апостолов, зам.-председател е п-р Георги Тодоров, а ген. секретар е п-р Теодор Опренов.

По международна принадлежност Баптисткият съюз е член на Европейската баптистка федерация (EBF) и на Световния баптистки алианс (BWA). В България СЕБЦ е съучредител на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) и на Българско евангелско дружество (БЕД).

Подразделения на СЕБЦ са Християнската младежка баптистка организация (ХМБО), Женската баптистка организация (ЖБО) и Детският отдел към СЕБЦ. ХМБО и ЖБО имат свои собствени ръководни органи, чиито председатели участват в Съюзното настоятелство. Към съюза е учреден Баптистки богословски институт (ББИ), подсигуряващ духовно и богословско образование.

 


По повод 110-годишния юбилей и с желание да отправи поглед напред, Съюзът на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) организира през 2018 г. две съюзни конференции за служители: съответно в Трявна и в Банкя. Двете събития бяха под общ надслов „Мисия и благовестие“. Първата от тях беше национална консултация, проведена на 10-12 май, а втората бе осъществена по-късно през есента, за 4-6 октомври 2018 г.

Similar Posts