23 юни 2024 г.

На конференция в Банкя баптистите честваха 110 години съюз

Втора конференция за служители към СЕБЦ отбеляза годишнината

На 4-6 октомври 2018 г. се проведе национална пастирска конференция към Съюза на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ). Това беше втора за годината среща за съюзни служители под надслов „Мисия и благовестие“. Първата беше проведена на 10-12 май в Трявна и се фокусира върху теми като актуалността и същността на Великото поръчение; историята на евангелската и в частност баптистката мисия в България; условности и трудности при споделянето на Благата вест в съвременното българско общество.

Втората конференция беше проведена в Банкя в началото на октомври. Участваха 64 души, като половината от тях бяха водачи на църковни общности към СЕБЦ. На нея направен анализ на духовното развитие на баптистките църкви и на целия съюз през последните години. Участниците търсеха отговор на въпроси като следните: Какво е състоянието на църковната мисия и личното споделяне на Благовестието в нашите духовни общности три десетилетия след рухването на комунистическия строй? По какъв начин споделяме вярата си и в какви отношения има нужда да променим нещо? В кои отношения е необходимо да излизаме от зоната на удобство заради Благовестието? Какви практически стъпки е важно да направят църквите ни, за да изграждат нови поколения Христови последователи и служители?

Дискусиите се съсредоточиха върху четири основни теми: (А) Благовестителската отговорност на църквата; (Б) Извън зоната на комфорта заради Благата вест; (В) Ученичеството: неразривна част от благовестието; (Г) Единството: цялото тяло – сглобено и свързано. В началото на събитието п-р Теодор Ангелов направи преглед на живота на баптистките църкви в България през годините на комунистическите репресии. Участниците в събитието отделиха време за благодарствена молитва за Божията вярност през тези десетилетия, както и за молитва на препосвещение в евангелското дело през следващите години.

Конференцията прие конкретни насоки за действие във връзка с всяка от дискутираните теми, а участниците поеха духовна отговорност да ги приведат в действие през следващите месеци. На срещата съюзните водачи и служители отбелязаха точно 110 години от основаването на Съюза на евангелските баптистки църкви. На 14 септември 2018 г. се навърши кръгъл юбилей от учредителното събрание през 1908 г., когато в Чирпан се стичат делегати от тогавашните баптистки общности в страната.

По-рано през годината, през месец май, деноминацията проведе друга национална консултация, на която присъстваха водачи от повечето големи църкви, както и гости от чужбина. На събитието в Трявна бяха проследени следните по-важни тенденции и развития в историята на евангелското дело в България сред основните протестантски деноминаиции и в частност в наследството на СЕБЦ през тези 110 години от неговото учредяване:

(а) значимостта на първия превод на Библията на новобългарски език през 1871 г.;
(б) делото на пътуващите книжари за разпространението на Благата вест;
(в) някои ключови фигури в развитието на делото като Яков Клунд, Иван Кергел, Евгений Герасименко, Васил Марчев, Васил Кьосев, Запрян Виделов, Спас Райчев, Сава Лечев, Спас Стефанов, Трайко Порецов, Христо Марчев, Павел Дойчев, Карл Грабайн, Георги Чомонев, Георги Тодоров и др.;
(г) печатницата за евангелски брошури в Казанлък;
(д) Българското баптистко брошурно общество (1912-1918 г.);
(е) периодът 1945-1989 г. и тежките гонения срещу църквите;
(ж) дейността на женското благотворително дружество;
(з) ролята на младежкото дружество към съюза, което бе възродено през 1990 г. като Християнска младежка баптистка организация.

Събитието беше организирано в партньорство с Баптистка църква „Сидър Крест“ (Луизиана). Главният на църквата п-р Грег Кларк заедно със своите заместници п-р Лин Уилсън и п-р Джеймс Кийс участваха в конференцията, като споделиха идеи, свидетелства и библейски насоки за мисионерската роля на Христовите последователи.

Сред основните акценти, които бяха извлечени по отношение на историята на Баптисткия съюз в България, бяха следните наблюдения:

  • СЕБЦ не е резултат на планирана мисионерска дейност на чужди мисии. Първите баптисти в България са местни вярващи, достигнали до убеждението за спасение и кръщение по вяра в съзнателна възраст, в резултат на лично изследване и търсене в Божието слово.
  • Баптисткото движение в България е неразривно свързано с разпространението на Библията.
  • Въпреки естествения духовен интерес на българите през XIX и XX век към вярата в Христос новоповярвалите християни неизменно срещат сериозна съпротива, когато се събират на богослужения и когато разпространяват евангелието.
  • За баптистките вярващи благовестието означава достигане на невярващи хора и наставлението им във вярата (а не работа сред християни от други изповедания, било то евангелски или православни).
  • Успехът на баптистката мисия до голяма степен е бил свързан с нужда от външна помощ и подкрепата на мисионерски организации, особено в периодите 1920-1939 и 1990-2010 г.
  • Въпреки организирането си в национална структура (СЕБЦ) баптистите в България никога не са имали съюзна мисионерска дейност. Основните звена на мисията са местните църкви. Силните мисионерски постижения са резултат от служението на посветени личности, а не на организирана национална мисия.

В края на конференцията беше обявено, че идната пролет, на 111-тата годишнина от основаването си, Баптисткият съюз планира провеждане на редовен изборен конгрес, насрочен за 14-16 март 2019 г.

Similar Posts