01 юни 2023 г.

Криви мнения и заблуди изчезват

Зорница, 16 юни 1877 г.

Мнозина говорят, че християнството ще изчезне от земята и че наместо него ще се възстанови друга по-мъдра и по-разумна религиозна система. „Вижте, казват те, че просветеният свят отхвърля християнството. И не само просветените хора, но и мнозина от простолюдието, които по-преди са били християни, днес не искат да знаят за тази вяра.“

Истина ли е, че християнството ще изчезне и че наместо него ще се установи друга религия? Кой може да каже времето, когато това събитие ще стане? …

Признаваме, че има някои от учените и от простите, които отхвърлят християнството. Да, мнозина, които по-преди са се наричали християни, днес не искат да знаят за вярата. Има и някои, които кроят други системи, за да заемат мястото на християнството.

Тези неща обаче не доказват нищо относно унищожението на Христовата вяра. Тези заявления не са нови. Такива мнения против християнската истина е имало през всички векове.  Много планове и нови системи са се кроили от неприятелите на Галилеянина, но повечето от тях са изчезнали и са забравени.  Днес те се споменават само от любопитство. По едно време някои мнимо мъдри представяха на света Деизма и някои го приемаха с възторг както в Европа, тъй и в Америка. Мнозина мислеха, че онзи век е последният за християнството. Но днес мъчно ще се намерят последователи на онова учение, даже между онези, които тогава ликуваха за новото си изобретение.

После се появи Пантеизмът. Той дойде в света тържествено и простря влиянието си по всички части на просветения свят. Той се хвалеше, че може да реши окончателно и най-мъчните въпроси. Но днес силата му се изгубва и славата му изчезва.

На днешно време Позитивизмът и Рационализмът се представят пред света като наследници на онези, които вече погинаха. Тези теории дързостно и свободно предприемат да решават всеки въпрос на преминалото и на бъдещето. Докога ще царуват те, това не можем сега да кажем, но няма съмнение, че и те ще се заровят в гробището на миналото и ще лежат там заради  любопитството на бъдещите родове.

Но как стои въпросът с християнството? То славно тържествува днес по всички части на земята. То е толкова прясно и толкова привлекателно днес, колкото е било и преди осмнадесет века. Всички други системи изчезват, но то пребъдва и ще пребъдва.

Колкото за онези, които уж били християни, а сега не искат да знаят за тази вяра, ще кажем, че те не са отхвърлили християнството, а само някои понятия, които са имали за него. Тяхното християнство се е състояло само в някои външни обреди; те само по име са били християни и не са отхвърлили Христовата вяра, защото никога не са я приемали в сърцата си.

Както Бог живее вечно, така и Неговото слово ще „живее и пребъдва до века“ (I Пет 1:25).

Similar Posts