07 дек. 2022 г.

Жоел Широн

П-р Жоел Широн е роден във Франция. Още от младежка възраст Бог го призовава да замине като мисионер за България. Женен е за българката Камелия и с нея имат две чудесни момчета – Мартин и Вениамин. Днес п-р Широн е пастир на II ЕБЦ (Монтана). Неговото служение в Северозападна България е свързано с основаване на нови църкви, библейско поучение, изграждане на духовни водачи и просветна дейност във врачанския затвор.