24 юли 2024 г.

Общо събрание на ЕЕА онлайн

Общо събрание на Европейския евангелски алианс:
8-11 юни 2020 г.

За първи път ежегодното годишно събрание на водачи на национални евангелски алианси и мрежи към Европейския евангелски алианс (ЕЕА) състоя в онлайн формат. По предварителни планове тазгодишната генерална асамблея трябваше да се проведе в Албания, но поради все още активните мерки за здравна сигурност в пандемията от коронавирус, цялата програма беше проведена през платформата Zoom.

Повече от 130 участници от 25 държави се включиха в Общото събрание на ЕЕА (наричано още „генерална асамблея“).

Темата на Общото събрание е: „Съвместното ни пътуване: европейски глас, местна тяга“, а времетраенето на срещите бе между 8 и 11 юни. Сред говорителите личат имената на Франк Хинкелман (президент на ЕЕА) Кони Дуарте (вицепрезидент), Томас Бухер (ген. секретар), Ари де Патер (представител на ЕЕА в Брюксел), Джулия Доксат-Пърсър (социополитически представител и координатор на религиозните свободи), Джеф Фонтен (директор на Центъра за европейски изследвания „Шуман“), Даниел Топалски (представител на ОЕЦ в Управителния съвет на ЕЕА) и др.

Всички споделени документи по време на заседанието бяха достъпни онлайн през платформата Padlet. Събранието беше водено от Матиас Бьонинг (Германия). Програмата на Генералната асамблея е достъпна онлайн тук.) От българска страна на Общото събрание участваха Румен Борджиев (председател на ОЕЦ), Влади Райчинов (зам.-председател на ОЕЦ), Даниел Топалски (суперинтендант на ЕМЕЦ), Стойко Петков (Студио 865).

Генералната асамблея на ЕЕА започна с презентация на Джеф Фонтен, озаглавена „Състоянието на Европа: голямата картина“. Лекторът е директор на Центъра за изследване на Европа „Шуман“ – инициатива, чиято цел е „да промотира библейски перспективи върху миналото, настоящето и бъдещето на Европа“. Той зададе въпроса дали наистина сме готови да се взрем в онези области из обществото, където хората наистина изпитват болка – или ще предпочетем да останем уютно затворени в църквите си.

В своята сесия Джеф Фонтен представи документ „Европа – най-стратегическото мисионерско поле“, подготвен като доклад за Lausanne Global Analysis през ноември 2014 г. Той подчерта, че когато изследваме състоянието на Стария континент, е необходимо да отправим поглед в няколко посоки: назад, отвъд, напред, наоколо, вътре, отново, нагоре.

Втората сесия на 8 юни бе посветена на Джулия Доксат-Пърсър (социополитически представител и координатор на религиозните свободи) и Ари де Патер (представител на ЕЕА в Брюксел). Те споделиха част от служението си от името на ЕЕА за координиране на работата по защита на религиозните свободи и представителството на евангелската общност в Брюксел. Джулия даде за пример т.нар. „Проект Исахаар“, чиято цел е да следи промените в обществените настроения – в частност, когато политическите послания причиняват разделения и омраза. Проектът се стреми да поставя всичко това през библейска перспектива.

Друг пример, поднесен от Джулия Доксат-Пърсър, касаеше ситуацията с проектозакона за вероизповеданията в България през есента на 2018 г. Тя подчерта като успех на нейния офис един документ, приет на 29 януари 2020 г., който изразява резолюция на Съвета на Европа за свободата на вероизповеданието на работното място.

От своя страна Ари де Патер подчерта, че вече повече от 25 години ЕЕА има присъствие в Брюксел. Една от последните им инициативи е била през 2019 г., когато офисът на ЕЕА в Брюксел е изготвил поредица от материали във връзка с изборите за Европейски парламент. В момента Ари де Патер ръководи проект с материали под надслов „Good Governance Series“. Част от отговорностите на Ари като представител на ЕЕА включва също така адресиране на ситуацията с бежанската криза в Европа, изготвяйки документи с добри практики и предизвиквайки недобрите политики на Европейския съюз.

Добри практики също така редовно се споделят в онлайн инициатива на ЕЕА, озаглавена „The Good News Café”. В рамките на около един час различни евангелски алианси по лицето на континента разказват за своята дейност. По този начин европейската евангелска общност може да се насърчи от такива примери и да почерпи идеи за собственото си служение.

В последната сесия за деня представители на различни държави споделиха свидетелства. Олоф Едсингер (Швеция) разказа за дейността на „advocacy network“, адресираща различни проблеми, свързани със свободното изповядване на вярата (като защита на правата на акушерки, които не желаят да участват в екипи за аборти).

Жозуе де Понте (Португалия) разказа как в неговата страна се подготвя ежегодна Молитвена седмица, за която местният национален алианс предварително подготвя материали. Фотис Ромеос (Гърция) сподели как Гръцкият евангелски алианс си е сътрудничил с ЕЕА по линия на т.нар. Седмица на бежанците. Той подчерта, че 80 процента от водачите на църкви сред мигрантските общности в Стария континент започват духовното си пътешествия именно в Гърция. Феми Чаколи (Косово) описа последните няколко срещи на евангелски алианси от Балканския полуостров. Той подчерта, че на този етап се събират редовно представители на девет държави, но има още осем, които не са се включвали от дълго време. Нанси Льофевр (Франция) разказа за поредица от срещи за обсъждане на религиозните свободи в страната, които се подготвят ежегодно под заглавие Европейски форум за религиозни свободи. Нанси е юрист към Националния съвет на евангелистите във Франция. Тя разказа за проект, започнат преди няколко години, под надслов „Свобода да говориш“ (повече информация тук).

Първият ден на Общото събрание завърши обзор на всички говорители от деня, при което генералният секретар на ЕЕА Томас Бухер обобщи посланията и свидетелствата им. Последна молитва за деня бе водена от Ян Веселс (Нидерландия).

През втория ден от генералната асамблея (9 юни) сутрешни библейски размишления поднесе п-р д-р Даниел Топалски, суперинтендант на ЕМЕЦ и представител на ОЕЦ в ЕЕА. Той прочетете текст от I Коринтяни 9:19-23. Много от истините в благовестието се представят в парадоксална форма. Тук виждаме апостол Павел, който ясно подчертава, че проповядването на Благата вест не е въпрос на избор, а вътрешна необходимост. В Дамаск той е запленен от Христос и оттогава насетне стъпка по стъпка се преобразява по образа на своя любящ Господ. „За мен да живея е Христос“ – ще пише той по-късно до филипяните.

Ние можем да споделяме Христос само ако сме свързани с Него и ако имаме лично познанство с Него, чрез което Той да ни преобразява всекидневно – подчерта п-р Топалски. – Апостол Петър пише, че „се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света“ (II Петър 1:4). Християните са хора, които проповядват благовестието „по необходимост“. Св. Августин пише: „Не искам да бъда спасен без вас“, а ап. Павел също изразява готовност самият той да бъде откъснат от Христос заради своите сънародници.

През първата основна сесия за деня говорители бяха Ник Парк (Ирландия), Лиан Роудс (Нидерландия) и Берт ден Хертог (Нидерландия). Техните материали са достъпни на споделената платформа на Общото събрание тук.

Ник Парк (Ирландия), генерален секретар на ЕА в Ирландия сподели за миналото и дейността на местната евангелска общност. ИЕА е основан преди 16 години, отбеляза той. С течение на времето са се появили напрежения и неразбирателство. Сегашният екип на алианса полага опити да се вслушва в мнението на цялата евангелска общност, както и в гласа на обществото наоколо. Активно са участвали в националните референдуми за еднополовите бракове и за абортите.

„Нашата роля от една страна е да представляваме евангелската общност, а от друга страна е да ръководим“, отбеляза той. Затова с изострено внимание към Божиите насоки ИЕА е активен в области като търпимостта на расова основа, работата сред бежанци и пр. „Трябва да се научим да бъдем не толкова хората с всички отговори, колкото хората, които съумяват да задават правилни въпроси“, подчерта предишният генерален секретар на ирландския евангелски алианс.

Лиан Роудс (Португалия) запозна присъстващите с Европейската мрежа за свобода (EFN), която работи за борба срещу трафикирането на хора. Мрежата е част от по-широката програма Мрежи „Надежда за Европа“ на ЕЕА. Програмата започва през 2011 г. Днес мрежата има 296 партньора от 46 нации, а днес Лиан Роудс е неин изпълнителен директор. Мрежата е създала платформа за координация на усилията в борбата срещу трафикирането, както и редица ресурси за църквите в тази сфера. Освен това правят кампании като „Не затваряй очи“ с видео клипове, чието предназначение е да се излъчват пред църкви. Ежегодно на 18 октомври осъществяват и Ден за борба срещу трафикирането. (През 2019 г. видео клипът се е фокусирал върху връзката между порнографията и трафикирането.) Основна цел на мрежата е да бъде християнски глас в Европа по тази тема.

Третият говорител за деня Берт ден Хертог (Нидерландия) е европейски директор на „Компас“ – мрежа за национални сдружения за настойничество в 18 европейски държави (общо 80 по света). В Библията има около 2300 стиха за отговорността ни за финансите (на фона на около 500 стиха за вярата и още 500 за молитвата). Сдружението „Компас“ се ангажира с обучения за църкви как да наставляват вярващите да бъдат отговорни настойници на поверените им средства.

През останалата част от деня участниците в Общото събрание на ЕЕА се разпределиха в малки групи (т.нар. breakout sessions) по Zoom, за да обсъдят възможностите за сътрудничество в трите области, които бяха покрити от говорителите: дейността на националните евангелски алианси; служението на мрежите „Надежда за Европа“; и работата на асоциираните членове на Европейския евангелски алианс.

Томас Бухер и Франк Хинкелман (президент на ЕЕА) въведоха втората част на конференцията с фокус върху европейския глас на организацията. Тяхната тема бе озаглавена „История и състояние на ЕЕА“. В обсъжданията беше поставен акцент на взаимоотношенията и връзките между различните представители на местни евангелски алианси.

Ежегодната награда „HOPE“ („Надежда“) този път беше връчена на сем. Ричард и Мария Кейн, учредители на Международната седмица на брака („Marriage Week International“). По този начин ЕЕА отдаде дължимото за „тяхното двайсетгодишно водачество на проекта за Международната седмица на брака, чрез който те вдъхновяват надежда и оказват подкрепа за християнските бракове по света“.

„Често пъти евангелският алианс е онова свързващо звено, което запълва пространството и свързва църквите от различни деноминации и културни различия и което осъществява мрежа за взаимодействие между организации и експерти – подчерта ген. секретар на ЕЕА Томас Бухер. – Колкото по-добре запълваме това празно пространство, толкова по-изявено ще бъде нашето единство и по-плодотворни нашите усилия.“

 

 

Материалът е заимстван оттук:
http://eabulgaria.org/?page=news&id=677#sthash.ExcSAETM.dpuf

Similar Posts