05 дек. 2023 г.

Новият председател на ОЕЦ е п-р Румен Борджиев

На 27 май 2017 г. Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България проведоха годишното си Общо събрание. Дневният ред включваше отчет за последната година, избор на нов управителен съвет, гласуване на бюджет за настоящата година и приемане на промени в устава на сдружението.

ОЕЦ съществува от 1909 г. като доброволно сдружение на основните евангелски деноминации в България. В него членуват 12 деноминации и 10 асоциирани организации. Целите на ОЕЦ са да работи за единството и сътрудничеството между своите членове, без да се намесва в духовния им живот и без да ги обезличава. Освен това сдружението има представителни функции пред държавата и обществото.

В ОЕЦ членуват Евангелската методистка епископална църква, Съюзът на евангелските съборни църкви, Съюзът на евангелските баптистки църкви, Съюзът на евангелските петдесятни църкви, Българска Божия църква, Божия църква в България, Българска евангелска църква „Блага вест“, Христова евангелска църква „Шалом“, Християнска църква „Сион“, Християнска църква „Месия“, Българска свободна църква и Християнска църква на Назарянина.

В отчета си досегашният председател п-р Николай Неделчев припомни, че ОЕЦ съдейства за единството на евангелско-протестантските деноминации, представлява и защитава съществуването им пред институциите в България. Той очерта проведените през годината инициативи, насърчаващи сътрудничеството и общата идентичност като Молитвената седмица на ОЕЦ l в периода 9-15 януари. Освен това ОЕЦ активно участва в живота на Европейския евангелски алианс, а наш представител в Изпълнителния комитет на ЕЕА е Стойко Петков.

Особена важност за ролята на евангелизма в България е участието на ОЕЦ в Националния съвет на религиозните общности. По тази линия председателят на ОЕЦ е представлявал евангелския свят при Празника на религиите (септември 2016 г.), в конференции и срещи съвместно с НСРОБ, Фондация „Аденауер“, БАН, Столична община, Парламентарната комисия по вероизповеданията, Експертния съвет към МОН и Комисията за защита от дискриминация.

Тази година Общото събрание на ОЕЦ е значим момент в живота на българските евангелисти. П-р Неделчев отстъпи от длъжността председател на Обединени евангелски църкви. На негово място Общото събрание избра п-р Румен Борджиев, а зам.-председател ще бъде Влади Райчинов. (Вж. тук интервю на п-р Борджиев за в. Зорница.)

Общото събрание също така прие промени в Устава на ОЕЦ.

През 2017 г. голяма част от дейността на евангелските църкви е с акцент върху различни инициативи за отбелязване на 500 години от началото на Реформацията. По този повод в края на октомври ОЕЦ планират общо евангелско събрание в НДК. Подготвя се и издаване на книга за същността и наследството на Реформацията.

 

Акценти от програмната визия на п-р Румен Борджиев като нов председател на ОЕЦ

 • Сближаване и сплотяване на евангелските деноминации;
 • единодействие и целеустременост в членовете на ОЕЦ за изграждане на Божието царство;
 • координация на деноминационни и парацърковни инициативи за прослава на Божието име и за насърчаване на Христовата църква във вярата;
 • сближаване и братско общение между духовни служители във всички градове;
 • преодоляване на възникващи различия между отделни членове;
 • защита на членовете на ОЕЦ от външни атаки и нападки;
 • контакти със средствата за масова информация за популяризиране на вярата в Бога и за промяна образа на евангелската църква;
 • пастирска загриженост и взаимопомощ към български вярващи и църкви извън страната;
 • близки отношения с голямото европейско и световно евангелско семейство;
 • представителство пред другите вероизповедания, пред невярващите, пред държавата;
 • отбелязване на 500 години от началото на Реформацията.

Similar Posts