23 юни 2024 г.

Как преоткрих Бога чрез книгата „Разочарование от Бога“

Разочарование от Бога на Филип Янси е книга, която задава искрени въпроси. Такива, които вълнуват както вярващи, така и невярващи. Въпроси, които са насочени към самата същност на Бога, към Неговото желание за връзка с хората и към отговорите, които на първо четене не са лесни за приемане.

За първи път прочетох книгата, намирайки се в един труден момент след огромната семейна загуба на моята съпруга, с която споделихме 25 години. Въпросите, които се бяха породили в мен за това, дали Бог е справедлив, защо е безмълвен и защо допуска страданието до нас, отекваха с огромна сила в душата ми. И въпреки че знаех добре клишетата, които в такива ситуации един вярващ използва за успокоение, изпитвах дълбокото усещане, че имам нужда да преоткрия гледната точка на Бога спрямо страданието в този личен момент на разочарование и загуба.

Книгата показва по изключително задълбочен, но същевременно и достъпен начин как и защо Бог иска да общува и да гради лична връзка с нас, хората. Това е направено през призмата на цялата Библия – от Сътворението на света до възкресението на вярващите в последния ден. Авторът се спира задълбочено на въпросите, бликащи от разочарованието, което изпитва Йов от Бога в едноименната старозаветна книга – неща, които са пряко свързани с темата за страданието и Божието привидно мълчание. Неусетно текстът ни подготвя самите ние да се поставим „от другата страна“, да надникнем, доколкото е възможно, в реалността от гледна точка на Бога.

Горещо препоръчвам тази книга! Нашите въпроси в периоди на разочарование от Бога са изключително актуални, особено в настоящите времена. Ние, вярващите (а и не само ние) имаме нужда от по-задълбочено разбиране на страданието, което е една от главните причини за нашето разочарование от Господа. Книгата предлага огромна доза мъдрост, а лично за мен изигра неоценима помощ за узряването на вярата ми, така че да мога да разбирам повече Христовия характер въпреки моите разочарования и да приемам страданията като възможност за развитие на характера ми през призмата на Неговата любов към мен.

 

Similar Posts