24 юли 2024 г.

Зорница поздравява ЕМЕЦ Русе и ЕБЦ Лом

В края на 2023 г. вестник Зорница отбеляза юбилейните тържества на две евангелски църкви в България.

На 11 ноември 2023 г. Баптистката евангелска църква в Лом отпразнува 90 години от построяването на настоящата църковна сграда и почти век и половина от началото на духовното служение на баптистки мисионери в района. Църквата днес носи името „Витлеем“, което разбираемо ни напомня за онова велико събитие на Въплъщението на Божия Син Исус Христос в историята на човечеството. На тържествена служба по този повод е ръкоположен Георги Георгиев в пастирско служение. Разпечатано е и фототипно копие на книжката „Кратка история на евангелската баптистка църква в град Лом“ от 1930 г. (Зорница, 11/2023).

На 25 ноември 2023 г. в Евангелската методистка епископална църква в Русе се състоя тържественото честване на 140-та годишнина от освещаването на църковната сграда на местната методистка общност. На тържеството присъстваха пастири от методистки църкви и други евангелски деноминации. Присъстваха кметът, заместник-кметът и началникът на отдел „Връзки с обществеността“ на град Русе, които поднесоха подарък и поздравителен адрес на църквата. Пастир Владимир Железов прочете исторически доклад за историята и мисията на Евангелската методистка църква в Русе. Органистката Бисера Друмева изнесе концерт с произведения на Бах и Хендел. В хвалението участва и общ хор на църквата-юбиляр и църквата III ЕПЦ (Зорница, 12/2023).

По повод на тези вълнуващи събития, редакцията на вестник Зорница отправя сърдечен поздрав до членовете и ръководствата на двете църкви-юбиляри, с пожелание за тяхното духовно укрепване и постоянство в служението на Евангелието на нашия Господ Исус Христос в Северна България!

Similar Posts