05 дек. 2023 г.

Нови две деноминации в състава на ОЕЦ

В средата на месец май 2019 г. се проведе редовното годишно събрание на Обединени евангелски църкви. Домакин бе I ЕСЦ (София) на ул. Солунска 49. Председателят Румен Борджиев представи отчет за изминалия период, акцентирайки върху единството на евангелските вярващи в области като (а) националната инициатива за обща молитва и братолюбие; (б) водещата роля на ОЕЦ при дискусиите около Истанбулската конвенция; и (в) борбата срещу подготвяните през 2018 г. промени в Закона за вероизповеданията.

През изминалия мандат бяха приети нови членове: две деноминации (Християнска църква “Св. Троица”; Общност на евангелските църкви на вяра); и четири асоциирани членове (ВЕБИ, ВДУ “Св. Тривелий”, Фондация “Динамис” и Сдружение “Глобъл Вижън”). По този начин в състава на Обединени евангелски църкви вече има 14 евангелски деноминации и 15 асоциирани членове.

Офисът на ОЕЦ също така работи и по изготвяне на пакети от мерки, които да са достъпни за различните деноминации и асоциирани членове: (1) инструкции за НПО във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари; (2) насоки за съобразяване с промените в Закона за вероизповеданията; (3) пакети от мерки за прилагане във връзка със Закона за защита на личните данни (GDPR). Общото събрание също така даде мандат на секретаря на ОЕЦ да сформира работна група за изготвяне на становище по подготвяната Национална стратегия за детето 2019-2030. ОЕЦ вече заяви в ДАЗД експертно участие в съответните комисии и настоя за връщане на проекта в работна група за цялостна редакция. Подготвя се също така и среща на специалисти в сферата на висшето образование във връзка с някои подготвяни промени, свързани с духовните училища.

През есента ОЕЦ планира отбелязване на юбилей. Сдружението е основано преди 110 години от трите тогава съществуващи деноминации в България: СЕСЦ, ЕМЕЦ и СЕБЦ.

Similar Posts