23 юни 2024 г.

Дискусия „Полът срещу насилието“

На 24 февруари 2018 г. в Книжарница-кафе „Защо не?“ на ул. Солунска 49 в София се състоя дискусия по повод Истанбулската конвенция, озаглавена „Полът срещу Насилието – войната на понятията и Истанбулската конвенция“. Събитието беше организирано от сдружение ХАРТА и Първа евангелска църква (София).

Говорители и модератори бяха Ивайло Атанасов, преподавател по физика в Медицинския университет и адвокат Наталия Христова.  Залата бе препълнена. Войната на понятията и най-вече терминът „джендър“ разпалиха присъстващите и някои реакции бяха доста буйни.

В своето експозе Ивайло Атанасов обясни, че  не вижда нищо притеснително в текстовете на Конвенцията от морална християнска гледна точка. Терминът „джендър“, така както е дефиниран в документа, обозначава не конкретна идеология, а само т.нар. „социално лице“ на пола, разглеждано като съвкупност от изисквания и очаквания на дадено общество към ролята на мъжете и жените във всички сфери на техния живот – обществен, личен, семеен, професионален. Ето защо и Конвенцията не е нищо повече от опит да се защитят в обща правова концепция жените и социално слаби групи на населението от насилие.

От своя страна, адвокат Наталия Христова, увери присъстващите, че е изследвала много задълбочено текстовете на конвенцията като юрист и насочи вниманието ни към някои скрити идеи и „подводни камъни“ в нея. Като международен закон, тя би стояла над националната конституция и ако я ратифицираме ще бъде йерархически висшестоящ закон. Всички юристи много добре знаят, че никакви допълнителни съображения и резерви при подписването нямат юридическа сила и никакво значение. Така че уговорката да подпишем с допълнение е некоректен опит за успокоение. Това може да увлече държавата ни да се защитава срещу многобройни недобросъвестно повдигнати искове за нарушение на права пред международни правни органзации.

В края на събитието адвокат Христова провокира участниците в дискусията с въпроса: „Имаме ли подготвени служители, които да се погрижат за душите на хората с объркана идентичност?“ Тази тема е възможно да се постави и на много по-широка основа за идентичността на едно общество, без ясни библейски основи.

Similar Posts