24 юли 2024 г.

„Мисията на д-р Лонг сред българите“

На 10 май 2024 г. в зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представена книгата на доц. Мария Пилева „Мисията на д-р Алберт Лонг сред българите“. Залата се изпълни с колеги на автора, университетски преподаватели по свързани с темата дисциплини, студенти и приятели.

Монографията на доц. Пилева е първото цялостно изследване върху живота на д-р Лонг. Разработена е на над 500 страници, като са използвани внушителен брой източници: писма, сборници с оригинални материали, публикации от изследвания период, а също десетки изследвания и публикации, свързани с темата. Освен че отговаря на високите академични стандарти, книгата е написана увлекателно и би представлявала интерес и за читатели извън строго изследователските среди.

Събитието беше открито от проф. Надежда Сталянова от Факултета по славянски филологии, която запозна присъстващите с предисторията на книгата в предишни изследвания на авторката. Много оригинален беше прокараният паралел между характерите на д-р Лонг и на самата доц. Пилева, което вероятно е допринесло в някаква степен тя да се насочи към темата.

Проф. Пламен Митев от Историческия факултет изтъкна приносната част от монографията за развитието на историческата наука, осветляването на нови моменти и извори за историята на българското Възраждане, които тепърва ще бъдат включени в бъдещи изследвания. Беше дадена висока оценка на аналитичното осмисляне на приноса на д-р Лонг за развитието на българската нация, както и умелото прилагане на интердисциплинарен подход в изследването.

Проф. Румяна Дамянова от Литературния институт към БАН, която е и научен редактор на изданието, пожела на книгата да достигне до широк кръг читатели. В нейното приветствие беше акцентирано на празнината в познанието за българското протестантство през Възраждането, която книгата запълва. Проф. Дамянова оцени високото академично ниво на монографията и наред с това сподели необикновеното си вътрешно усещане, докато е работила по изданието – тя го определи като „благослов“.

Богословът д-р Венцислав Стойков, автор на изследване върху българските преводи на Библията, наблегна върху възможността чрез тази книга да се запознаем с човека Алберт Лонг: с неговия характер, с цялостната му личност, разкриваща се през житейските перипетии, с различни интереси, каузи и борби, в които е бил въвлечен. Което, както посочи д-р Стойков, често се пропуска в стремежа да изучаваме събития, процеси и резултати.

Беше прочетено и писмо от д-р Елена Борисова, ръководител на издателския център „Боян Пенев“, по чиито проект е издадена книгата. Тя запозна присъстващите с процеса на работата и подготовката на изданието.

Авторът доц. Мария Пилева разказа от първо лице за нейната среща с личността на д-р Лонг в хода на изследването ѝ на преводите на английска и американска литература на български език през Възраждането. Така тя попада на първия английски роман, цялостно преведен на български език: „Пътешественикът“ на Джон Бъниан. Автор на превода е именно д-р Лонг – и това е началото на нейното удивително изследване. Мария Пилева обърна внимание и на многобройните преводи на духовни химни на български език, с автор д-р Лонг. Така атмосферата беше много удачно разнообразена – присъстващите чуха някои от тези химни в изпълнение на Детския госпъл хор.

В последвалата дискусия изказвания направиха доц. Ватова и доц. Станева. Събитието завърши с малък коктейл и непринуден разговор.

Similar Posts