24 юли 2024 г.

Бедрос Алтунян

П-р Бедрос Алтунян е роден през 1947 г. в евангелско методистко семейство от град Шумен. Израснал и възпитан в методистката църква в същия град. Завършва Висшия машинно-електротехнически институт в град Варна.

В продължение на дълги години служи и благовества в затвори и болници, като споделя вярата си на български, турски и арменски език. Първоначално служи като дякон, а през 1990 г. е ръкоположен от епископ Болетер (Швейцария) за пастир към Евангелската методистка епископална църква (ЕМЕЦ) в България. През деветдесетте години на XX век заема амвона на варненската методистка църква и ръководи цялата деноминация като суперинтендент. В продължение на няколко години ръководи Българско библейско дружество (ББД). В периода 1999-2001 г. е председател на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ).

Женен, с един син.