08 дек. 2023 г.

Цветан Стоицев

П-р Цветан Стоицев е пастир на Евангелска съборна църква (с. Баня). В продължение на повече от 15 години е организатор на младежката дейност в Съюза на евангелските съборни църкви. Ръкополагането му като пастир се състоя на 17 октомври 2020 г.

От 2021 г. Цветан също така беше избран за ръководител на сдружение „Истински хоризонти“, където заедно със съпругата си Мая активно служат сред млади хора с Благовестието.