03 окт. 2022 г.

Симоне Флад

Симоне Флад е завършила богословие в Германия и Белгия, а от 2004 до 2015 г. служи в България като мисионер на SEND International и на немския им партньор DMG. През 2013 г. защитава докторска дисертация върху историята на Българското евангелско дружество към Университета на Южна Африка (UNISA).