20 май 2024 г.

Симоне Флад

Симоне Флад е завършила богословие в Германия и Белгия, а от 2004 до 2015 г. служи в България като мисионер на SEND International и на немския им партньор DMG. През 2013 г. защитава докторска дисертация върху историята на Българското евангелско дружество към Университета на Южна Африка (UNISA).

„Впечатлена съм от личността на Андрей Цанов, вдъхновител на БЕД“