05 дек. 2023 г.

Православно-баптистки колоквиум „Църква и общество“

На 6 юни 2022 г. в Конферентен център „Възраждане“ (ул. Осогово 86) се проведе Православно-баптистки колоквиум под надслов „Църква и общество“. Събитието беше организирано от Факултета по богословие към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Богословски институт „Св. Тривелий“, със съдействието и участието на съвместна православно-баптистка ресурсна група към Световния баптистки алианс.

Модератори на колоквиума бяха доц. д-р Светослав Риболов и доц. д-р Паруш Парушев. Чрез активна онлайн връзка през цялото време имаше включени участници от различни страни в Европа и Великобритания. Дистанционно се включиха д-р Брандън Галахър от Университета в Екзитър (Великобритания), д-р Аристотел Папаниколау от Университета „Фордъм“ в Ню Йорк и други. Предмет на диалога бяха някои въпроси, свързани с отношенията между държавната власт и структурите на църквата; взаимовръзката между човешките права и развитието на демокрацията; свободата на религиозните изповедания; както и отношението на християнските среди по темата за руската агресия в Украйна.

Въведителните думи на доц. д-р Светослав Риболов бяха на тема: „Отношенията църква-държава в православен контекст“, а веднага след това доц. д-р Паруш Парушев представи кратко експозе от друга гледна точка: „Отношенията църква-държава от баптистка перспектива“.

Първата водеща тема бе представена от доц. д-р Костадин Нушев. Тя бе със заглавие „Отношенията между църквата и държавата в съвременото социално учение на православната църква“. След него доц. Камелия Славчева изнесе лекция на тема: „Смисълът на страданието: Неотговорените молитви или когато Бог мълчи“.

След кратка почивка на амвона се изправи гл. ас. о. Михаил Михайлов от СУ „Св. Климент Охридски“ (вж. заглавната снимка), а темата на неговото изложение беше: „Бракът – предмет на законодателна регламентация и канонична уредба“. Той бе последван от д-р Даниел Патерсън, чиято лекция бе озаглавена: „Демократизиране на желанието: християнският глас в пейзажа на светската антропологичната реформа“.

Последната сесия за деня бе поверена за модериране на доц. д-р Тамара Грдзелидзе. Тя представи православния лектор Брандон Галахър (Великобритания), който запозна присъстващите с т.нар. „Декларация за учението за Руския свят“. Текстът бе разпространен на 13 март 2022 г. от Богословската академия във Волос (на български има няколко превода: Dveri.bg; Public Orthodoxy; Doxologia Infonews). Документът осъжда като църковно лъжеучение идеологията за „руския свят“, възприета през последните две десетилетия като външнополитическа доктрина в Русия и активно прокламирана от Московска патриаршия. В богословския текст се обяснява защо тази идеология противоречи на Евангелието и е несъвместима с православната вяра. Декларацията на гръцките богослови бе разпространена на 13 март 2022 г. и до края на май бе подкрепена от над 1500 изтъкнати академични богослови и православни хуманитарни учени от цял свят. Текстът на декларацията е насочен срещу етнофилетизма и се основава на т.нар. Барменската богословска декларация, приета на 31 май 1934 г., която се възпротивява на покорството на Църквата пред държавата.

В края на колоквиума имаше възможност за кратка дискусия по изнесените доклади, след което беше дадена думата на проф. д-р Аристотел Папаниколау и доц. д-р Паруш Парушев за заключителни думи. Участниците в Православно-баптисткия колоквиум „Църква и общество“ се обединиха около тезата, че сътрудничеството между Църква и държава би следвало да се градят основно „върху принципите на свободата на личността, свободата на съвестта и вероизповеданието, зачитането на човешките права, върховенството на закона и поддържането на справедлив обществен и правов ред, ориентиран към общото благо в едно съвременно, демократично и плуралистично гражданско общество“.

В международния панел за православно-баптистки диалог участват: доц. д-р Джон Бер (Шотландия), проф. д-р Отниел Буначу (Румъния), д-р Валери Дювал-Пужол (Франция), проф. д-р Пол Фидес (Великобритания), д-р Брандън Галахър (Великобритания), доц. д-р Тамара Грдзелидзе (Грузия), доц. д-р Стив Хармън (САЩ), доц. д-р Елизабет Нюман (САЩ), доц. д-р Аристотел Папаниколау (САЩ), доц. д-р Паруш Парушев (България), п-р Тони Пек (Великобритания).

Similar Posts