22 апр. 2024 г.

Джон Пайпър проповядва на ЕЛФ’16

Повече от 700 представители на 45 държави участваха в поредното издание на Европейския лидерски форум (ЕЛФ). По традиция събитието се поведе в полското градче Висла. Основен говорител на форума бе Джон Пайпър.

България бе представена от четиринайсет участници от различни деноминации и християнски организации. Те взеха участие в мрежите за младежки служения, за проповедници и библейски учители, за организационно развитие, за водачи на мисии и за медийни комуникатори.

Идеята за Европейския лидерски форум се заражда през 1999 г., когато настоящият директор на ЕЛФ Грег Причард провежда разговори с Николай Неделчев (тогава президент на Европейския евангелски алианс) и Гордън Шауел Роджърс (тогава генерален секретар на ЕЕА). Няколко години по-късно, през 2003 г. в Унгария се провежда и първото издание на Европейския лидерски форум. Присъстват 200 души от 25 държави. Основни лектори са Дон Карсън и Рави Закараяс.

Четиринадесетото издание на форума се проведе на 21-26 май 2016 г., събирайки повече от 700 участници от 45 държави. Основният лектор Джон Пайпър представи поредица изучавания върху Посланието до филипяните.

Мисията на ЕЛФ е да насърчава и координира усилията на християни от целия континент за благовестие и за възстановяване на библейската църква. Форумът е място на взаимно изграждане на християни с ръководни функции, за да могат да излагат вестта на евангелието с увереност, любов и убеждение; да споделят удачни стратегии за представяне на Христос пред обществото; да развиват дарбите и способностите си; да наставляват следващото поколение евангелски водачи; да ръководят църквите и организациите си с вярност и вдъхновение свише; да основават нови църкви и да обновяват съществуващите.

Ежегодната среща на ЕЛФ е нещо повече от конференция. Участниците се включват в 26 мрежи според насоката на служението, с което са ангажирани у дома. Те се радват на десетки семинари по най-различни теми, приемат сериозно библейско поучение на общите събрания сутрин и вечер, изграждат се взаимно в множество възможности за срещи и разговори. Отвъд това обаче като резултат от ЕЛФ всяка година се организират над 350 регионални и национални инициативи, обучения, семинари и концерти.

У нас вече три години подред всяка пролет се организира Български лидерски форум – ежегодна среща на посветени на Христос евангелски водачи в различни сфери на обществения и църковния живот. През 2016 г. на БЛФ присъстваха 50 участници от единайсет града. Бяха поднесени 20 лекции, обединени в три теми: „Ученичество“, „Съветничество“ и „Работа сред мюсюлмани“.

Участници в БЛФ, Казанлък, 3-5 март 2016 г. (снимка: Влади Райчинов)

През 2017 г. Европейският лидерски форум ще се проведе на 20-25 май, а основен лектор ще бъде Джон Ленъкс. У нас БЛФ е замислен за втората половина на март.

 

Similar Posts