08 дек. 2023 г.

Венелин Тодоров

Венелин Тодоров е роден през декември 1986 г. в Русе.

През 2011 г. завършва магистратура във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. защитава докторска дисертация към Българската академия на науките, а от 2021 г. е доцент към Института по математика и информатика и Института за информационни и комуникационни технологии към БАН.

Повярвал е в Исус Христос през 2002 г. Участва в живота на църковните общности „Верен“ (Русе и София) и „Мисия Агапе“ (София).