25 сеп. 2023 г.

Мария Пилева

Мария Пилева завършва магистърската програма „Преводач-редактор“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. Специализира в Eberhard-Karls Universitat, Тюбинген (2015 г.), а през 2016 г. защитава докторат на тема „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХІХ век“ в катедра Българска литература на СУ. Изследователските ѝ интереси са в областта на литературознанието, религията и теорията на превода. Занимава се с редактиране и превод, автор е на разкази, публицистични материали, статии и студии, публикувани в Литературен вестник, сп. Литературна мисъл, Литературата, Littera et Lingua и др. Участва в съставителството на няколко сборника от научни конференции. Лауреат е на наградата на СБП за ярки постижения в областта на теорията, историята и критиката на превода за 2018 г. с книгата „Бунт, надежда, изкупление“.


Материали на Мария Пилева във в. Зорница: