25 фев. 2024 г.

Магдалена Славкова

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова завършва история и етнология в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2006 г. защитава дисертация на тема „Циганите евангелисти в България” в Етнографски институт с музей при БАН. В момента е главен асистент в секция „Балканска етнология” при Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Тя е автор и съставител на книгите: „Циганите евангелисти в България” (2007 г.); „Етничност, религия и миграции на циганите в България” (съвместно с Йелис Еролова, 2013 г.); „Between the worlds: people, spaces and rituals” (съвместно с Рачко Попов, Мила Маева и Йелис Еролова, 2019 г.). Има над 50 статии, които са публикувани в България и чужбина. През 2007 г. получава специалната награда за млад учен на списание „Romani Studies” (Великобритания) за публикацията си „Evangelical Gypsies in Bulgaria: way of life and performance of identity” (2007).