08 дек. 2023 г.

Красимир Маджаров

Красимир (Ерджан) Маджаров е роден през 1984 г. в Бургас. Завършил е Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2018 г. завършва магистърска програма „Богословие на личността и обществото“ в същия факултет. От 2011 г. е пастир на турско говорещата Евангелска методистка епископална църква в Бургас. Интересите му са в областта на методисткото богословие, догматиката и църковната история. Женен, с един син.

Статии от п-р Маджаров в Зорница: