23 юни 2024 г.

Георги Грънчаров

Дякон Георги Грънчаров е роден на 16 декември 1972 г. в Тутракан. Професионална квалификация: Строителен техник, трета категория. Със съпругата си Елена Грънчарова имат две деца, Петър и Гергана.


Статии във в. Зорница: