08 дек. 2023 г.

Стоян Багрянов

Хаджи Стоян Багрянов е един от първите евангелисти в град Панагюрище. Той изпълнява различни длъжности в Панагюрския революционен комитет преди и по време на Априлското въстание.

В свидетелство на Панагюрско поборническо-опълченско дружество „Оборище“ се удостоверява, че „беше член организатор на комитета още през 1871 г. от времето на покойния апостол Васил Левски-Дякона, когато Левски идваше тук, той всякога слизаше на квартира у Хаджи Стоян, а след това той беше началник на тайната революционна полиция“, както и че „беше доверено лице на апостола Георги Бенковски и комитета“ (семеен архив п-р Данаил Игнатов).