23 юни 2024 г.

Даниел Донев

Дякон Даниел Донев е на 08 януари 1975 г. в гр. Главиница (обл. Силистра) в семейство на невярващи родители. Женен е за Елица Донева от 1998 година. Възпитават в Христос двете си деца Любомир и Георги. Цялото семейство служи в Първа евангелска съборна църква (София) според силите и възможностите, които Бог дава. Членове на църквата са от 2009 г.


Материали на д-н Даниел Донев в Зорница: