08 дек. 2023 г.

Владимир Блажев

Владимир Блажев е роден в Плевен през 1959 г. Родителите му са вярващи и той от малък посещава евангелска църковна общност. През 1996 г. се присъединява към Евангелската методистка епископална църква в Плевен, а през 2000 г. става неин пастир. Там служи до днес. Женен, с две дъщери.

Материали в Зорница: