Владимир Тодоров

Владимир Тодоров

Владимир Тодоров е пастир в Евангелска методистка църква „Д-р Лонг“ – София. Като такъв служи от 2003 година. Завършил е образованието си като инженер в Техническия университет „Ангел Кънчев“ – Русе, със специалност ДВГ. След това учи богословие в Martin Luther Kolleg в Австрия. През 2012 г. завършва магистратура в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а понастоящем е докторант към катедра Практическо богословие на същия университет, с направление Биоетика.