Абонамент

Всеки месец хартиеното издание се получава от над 900 абонати, а в допълнение към това „Зорница“ се разпространява в редица църкви и книжарници из страната. Присъствието на вестника в Интернет (zornitsa.bg) и във Фейсбук (facebook.com/vestnikzornitsa) има за цел непрекъснато да разширява читателската ни аудитория, прехвърляйки мост към младото поколение.

 

Вестникът може да се получава по два начина: с личен или с групов абонамент.

 ЛИЧЕН АБОНАМЕНТ – през Български пощи 
За да се абонирате лично, се обърнете към местния пощенски клон.
Каталожният номер на „Зорница“ е № 312. Уведомете служителите в пощата, че „Зорница“ е месечно издание.

 ГРУПОВ АБОНАМЕНТ – през редакцията, пакетно най-малко 10 броя
Редакцията приема и групови абонаменти. За да абонирате групово църквата си или офиса, се свържете с нас:

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303
vestnik.zornitsa@gmail.com 
0892-250-517

 

Препоръчай „Зорница“ на познати! Подари абонамент някому!
Увеличи груповия ви абонамент! Събери дарение за вестника!
Зорница се нуждае от духовна и материална подкрепа!
Бъди наш партньор в Благовестието!