03 окт. 2022 г.

Тодор Велчев

Тодор Велчев е доктор по астрофизика от СУ „Св. Климент Охридски“, ​където преподава в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет и ​провежда научн​и​​изследвания в областта  на звездообразуването.Съосновател на гражданското сдружение за християнска апологетика и просвета ХАРТА (2003 г.). Изнасял е множество лекции и участва в публични дискусии, представящи християнския възглед по въпроси от областта на науката, културата и обществения живот. Член е на редакционната колегия на в. „Зорница“.