20 май 2024 г.

Моят избор

Избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му, за да живееш.
Второзаконие 30:19

С изтичането на миналата година ние безвъзвратно затворихме една страница от книгата на живота си. Девизът ни за изминалата година бе: „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и той ще те подпре“ (Пс. 55:22). Надявам се, че по-често с вяра сме възлагали на Исуса не само своите товари, но и дарбите, способностите, времето, силите и възможностите си.

Пред нас е още една нова година. Отваря се нова страница от книгата на живота ни.

Какво ще запишем в нея?

Ние знаем, че не всичко, което ще се случи през тази година, зависи от нас. Някои го наричат съдба, карма. Много вярващи казват, че всичко, което става в живота ни, зависи само от Бога. Но така ли е?

Кой е отговорен за моя живот? От кого зависи какъв ще бъде животът ми?

Всички знаем, че много неща зависят от Бога, но Бог определя ли абсолютно всичко и нищо ли не зависи от нас? Бог управлява този свят. Неговата воля е върховна, но Той създаде човека по Свой образ и със свободна воля. Ние имаме свободата да избираме много неща.

Какво избирам аз?

Първото и най-важно нещо е, че всеки сам избира да приеме или отхвърли Исуса, Неговата спасителна жертва. Всеки сам избира да позволи Исус да го очисти от греховете му. Всеки сам избира да предаде живота си на Исуса и да Му позволи Той да го управлява.

В бялата страница на тази година ще бъде записано какво избирам аз.

Аз избирам какви дела ще извърша – богоугодни или не. Аз избирам какви ще са моите приоритети през тази година – моето духовно израстване или угаждане на плътта. Аз избирам какъв ще бъде смисълът на моя живот – да служа на Бога и моя ближен, или да живея за себе си. Аз избирам къде и в какво ще търся доволство и радост – дали ще се мъча да запълня духовния глад на душата си с преходни, суетни неща, или ще се наслаждавам в Господа. Аз избирам на какво да предавам ума си – на суета или на чисти, възвишени помисли. Аз избирам на кого да подчиня волята си – ще кажа ли „не“ на изкушенията на Сатана. Аз избирам какви приятели ще имам – дали ще бъда в близки взаимоотношения с Божиите чада или не. Аз избирам по кой път да вървя – да живея в святост и чистота или не.

Аз мога да избирам много неща: добри и недобри, но аз ще отговарям пред Бога за своя избор. Девизът ни е: „Избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му, за да живееш“ (Втор. 30:19). Какво значи „да любиш Господа и да слушаш гласа Му“? Значи да живееш в страх от Бога, т.е. да предадеш целия си живот на Бога, да изпълняваш Неговите заповеди.

Какво значи „да живееш“?

Първо, значи не само да съществуваш, но да имаш истински смислен, пълноценен живот. Живот, изпълнен с радост и доволство тук, на земята.

Второ, значи безсмъртие, значи вечен живот на небето, където не ще има скръб и плач, но вечно блаженство с Исус.

Нека помним, че с живота си всеки ден, всеки час и миг, всяка една от нас пише върху тази бяла страница. А това какъв ще бъде моят живот – добър или лош, зависи от това какъв избор правя всеки ден, затова аз ще отговарям пред Бога за своя избор. Нека всяка една от нас прави избор с вечна стойност както избора, който направи Исус Навин. Той каза: „Aз и моят дом… ще служа на Господа.“

Исус каза на Марта за сестра ѝ: „Мария избра добрата част, която няма да ѝ се отнеме“ (Лука 10:42). Защо Исус нарече избора на Мария „добър“? Защото „няма да ѝ се отнеме“, т.е. тя е избрала нещо стабилно, вечно. Кое е то? Тя се радваше при нозете на Исус и слушаше думите Му. Слушаше Божието слово, а то не е преходно, то има вечна стойност и то дава вечен живот.

Пожелавам през новата година всяка една от нас за всяко нещо да прави добър избор, което е като добра инвестиция с вечна стойност, след която, както казва Исус: „Нито молец, нито ръжда ги разяждат и крадци нито подкопават, нито крадат” (Матей 6:20).

Това ще стане, като изпълняваме девиза си: „Избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му, за да живееш.“

Similar Posts