25 фев. 2024 г.

Призванието да си будител

Непосредствено след световния Ден на Реформацията в българския празничен календар е записан Денят на народните будители. Поводът за неговото обявяване няма нищо с „чуждата традиция“, но може да предизвика добро усвояване на нейните идеи в българската култура. За целта е необходимо да се разбира техният основен замисъл, а самият празник да възприема по-дълбоки християнски измерения.

Както е известно, Денят на народните будители е въведен с предложение на Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение през 1922 г., по инициатива на видни дейци на културата. Целта е да се отдаде признателност към „големите българи“. Датата 1 ноември е избрана, защото още през 1909 г. в Пловдив е подета инициатива за честване на такъв ден. По това време в България все още действа юлианският календар (по стар стил), а и на същата дата се чества св. Иван Рилски.

Списъкът на българските будители включва духовници, дейци на културата, царе и борци за национална независимост, които са дали своя принос за укрепването на българската духовност и самосъзнание. Естествено, в него на първо място са поставени имената на т.нар. Седмочисленици (братята Кирил и Методий и техните ученици), на които се дължи създаването на българска книжовност и образование, както и най-вече превода на Библията на достъпен до славянски говорещи народи език през Средновековието. Патриарх Евтимий прави нов превод на Петокнижието през ХІV век и провежда книжовна реформа, с която обновява българската богослужебната литература. А негови последователи извършват мисионерско дело между други народи.[1] В по-новата ни история, през 1840 г., Неофит Рилски, с помощ от Британското и чуждестранно библейско дружество издава нов превод на Евангелието[2], на език съответен на неговата еволюция през нашето Възраждане.

Няма съмнение, че Петко Рачов Славейков и Константин Фотинов попадат заслужено в списъка на българските будители. Малко се говори обаче, че те заедно с Христодул Костович-Сечанов и с американските мисионери д-р Илайъс Ригс и д-р Алберт Лонг подготвят нов превод на цялата Библия – както на Стария, така и на Новия завет. Той е отпечатан след 12-годишен труд в Цариград със средствата на Британското и чуждестранно библейско дружество. Както се вижда, през всички векове на българската история, имена на най-видни будители са свързани с разпространението на Божието слово.

В центъра на Библията, на цялото Свещено писание, стои Господ Исус Христос – предсказван от пророци и засвидетелстван от апостолите. За Него и за Неговия избран народ Исая пише: „Стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господня те осия“ (Исая 60:1). А апостол Павел цитира химн, който се пее в ранната църква въз основа на този и други пророчески текстове: „Събуди се, ти който спиш, и стани от мъртвите, и ще те освети Христос!“ (Ефес. 5:14).

Апостолът напомня тези думи, във връзка с увещанието за начина на живот, който трябва да имат вярващите като деца на светлината. Той се състои в принасяне на плода на светлината: всичко което е добро, праведно и истинно. Едно от задълженията на вярващите е не само да не участват в дела на тъмнината, а и да ги посочват, да ги изобличават и да будят по този начин съвестта на онези, които им се поддават. Със сигурност този дълг изисква смелост и е съпътстван с трудни решения в отношенията с други хора и за това се изисква мъдрост. Необходимо е да се обхождаме не като глупави, а като мъдри. Времената са лоши и светът около нас е враждебен към правдата и истината. Враждебен е към светлината на Божието слово. Господ Исус казва на тези, които слушат неговото слово и желаят да Го следват: „Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие“ (Мат. 5:14).

Това може да звучи и като призив: „Вие сте будителите на света.“ Да бъдеш будител за истината и правдата в света – това е призвание от Господа.

Призванието будител се доказва с начина на живот, който започва от отношението ни към Божието слово. Библията има стойност на задължителна норма. За да се прилага правилно, тя трябва да се изучава редовно, систематично и да се разглежда в нейната цялост. А нашата праведност трябва да надмине тази на книжниците и фарисеите. Словото следва да се прилага според Божия Дух, който му придава живот в нас. Това в днешно време означава както дисциплина в личния живот на святост, така животът ни да отразяване същността на Бога, която е любов. Изследването и изявяването на истините в Божието слово изисква смирение и любов към хората. Проповядването или обсъждането им в общността на вярващите се придружава с молитва за единство в Христос. Тогава светът ще познае, че сме Негови. Хора от света ще бъдат събудени да погледнат към прободения заради тях Христос на кръста.

Призванието будител е от Бога, за да предупреждаваме света за неумолимото приближаване на деня, когато Бог ще донесе възмездие за всички грехове и престъпления по земята. То се оживотворява всеки ден, в молитвена бдителност за нашето собствено освещение. Това призвание е за онези, които смело призовават хората към покаяние и спасение от идещия гняв, като сочат към превъзходната Божия любов.

Призванието български будител е дадено от Бога на обикновени хора като нас, които обитават света на българите, на българска земя. То със сигурност е свързано с редица неудобства, неразбиране, финансови трудности, враждебни действия спрямо нас и семействата ни от физически лица и от нечисти духовни сили. Можем да поддържаме в изправност това призванието със силата на Божието всеоръжие, препасани с истина, облечени с Христовата правда, носещи щита на вярата, шлема на спасението, меча на Духа, обути с готовност за проповядване на Благовестието за мира и живот в Христовата светлина, за слава на Бога. България има нужда от повече гласове на повече такива будители.

 


[1] Вж. Д. Игнатов, „Киприан Цамблак и Григорий Цамблак. Заслуги на България за развитие на молдовската, румънската, руската и украинската духовност и култура“ (Зорница, 05/2022). 
[2] Използва западно-българския говор. През 1841 г. е подхваната официална кампания от гръцкото духовенство срещу това издание на български Нов завет и нареждане за унищожаването му.

Similar Posts